Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om ABE-reformens betydning for kampen mot a-krim

  • 24. juni 2021

Et nytt Fafo-notat undersøker hvordan ABE-reformen har påvirket a-krimsamarbeidet til de fire etatene, Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten.

Flere statlige virksomheter oppgir at ABE-reformen ofte fører til at virksomhetene må gå løs på lønnsbudsjettene for å klare budsjettkuttene. Dette Fafo-notatet peker på at dette indirekte kan ramme arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Til tross for at a-krimsamarbeidet har mottatt betydelige ressurser etter 2015, er det utfordringer knyttet til etatssamarbeidet og etatenes kapasitet til å følge opp saker, som bidrar til å svekke effekten av innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet.

Les hele saken: ABE-reformens betydning for kampen mot arbeidslivskriminalitet (Fafo, 23.06.21)

Notatet er forfattet av Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen. Rapporten er utarbeidet for LO og inngår i Fafos forsking på ABE-reformen og a-krim-arbeidet.

aasroa

 
Nyhet