Skip to main content

Fafo-rapport: Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy

Fafo-rapport: Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy
Anne Mette Ødegård i Rolf K. Andersen

Fafo-raport 2021:22

Rapporten er en polsk oversettelse av Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Fafo-rapport 2021:14

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer