Eksterne forfattere

LO-notat: Foran statsbudsjettet

LO-notat: Foran statsbudsjettet

Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt
Publiseringsår:  2019
Kvalifisert for å bygge

Kvalifisert for å bygge

Enkelt å velge seriøst
Publiseringsår:  2019
Forslag om etablering av ELA

Forslag om etablering av ELA

EØS-notat, Regjeringen
Publiseringsår:  2019
Minimum wages in 2019: Annual review

Minimum wages in 2019: Annual review

Eurofound-report
Publiseringsår:  2019
Agenda notat: Fra Skiensmodell til Oslomodell for hele landet

Agenda notat: Fra Skiensmodell til Oslomodell for hele landet

Nasjonale retningslinjer for mer rettferdige og bærekraftige innkjøp
Publiseringsår:  2019
Arbeidstilsynet: Årsrapport 2018

Arbeidstilsynet: Årsrapport 2018

Publiseringsår:  2019
Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

St. meld. 22 (2018–2019)
Publiseringsår:  2019
Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet

Felles årsrapport for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet. 2018
Publiseringsår:  2019