Eksterne forfattere

SIEPS-rapport: 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige

SIEPS-rapport: 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige

Reglering, omfattning och arbetsmarknadseffekter
Publiseringsår:  2020
Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen

Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2020
Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Situasjonsbeskrivelse 2019
Publiseringsår:  2020
Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Integreringsbarometeret 2020
Publiseringsår:  2020
Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Europapolitisk analys
Publiseringsår:  2020
EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

Juridisk betenkning
Publiseringsår:  2020
SUA: Årsrapport 2019

SUA: Årsrapport 2019

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2020
Coordinating against work-related crime in Norway

Coordinating against work-related crime in Norway

Artikkel om den norske modellen mot a-krim 2014–2019
Publiseringsår:  2020