Eksterne forfattere

Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Arbeidslivskriminalitet i bilpleiebransjen i Oslo og Akershus

Situasjonsbeskrivelse 2019
Publiseringsår:  2020
Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge

Integreringsbarometeret 2020
Publiseringsår:  2020
Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Europapolitisk analys
Publiseringsår:  2020
EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

EUs fjerde jernbanepakke – konstitusjonelle spørsmål

Juridisk betenkning
Publiseringsår:  2020
SUA: Årsrapport 2019

SUA: Årsrapport 2019

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2020
Coordinating against work-related crime in Norway

Coordinating against work-related crime in Norway

Artikkel om den norske modellen mot a-krim 2014–2019
Publiseringsår:  2020
Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet
Publiseringsår:  2020
YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

Rapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg
Publiseringsår:  2020