Eksterne forfattere

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2019

Publiseringsår:  2020
Arbeids-og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk

Arbeids-og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk

Halvårsrapport 2. halvår 2019
Publiseringsår:  2020
Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2019
Posted Work in the European Union

Posted Work in the European Union

The Political Economy of Free Movement, 1st Edition
Publiseringsår:  2019
LO-notat: Foran statsbudsjettet

LO-notat: Foran statsbudsjettet

Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt
Publiseringsår:  2019