Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-rapport: Vil tiltakene virke?

Fafo-rapport: Vil tiltakene virke?

Status i renholdsbransjen 2012
Publiseringsår:  2012
Fafo-rapport: Til renholdets pris

Fafo-rapport: Til renholdets pris

Publiseringsår:  2011