Seminarnyheter

8. okt: Frokostmøte om seriøsitetskrav


Statsbygg inviterer leverandører og andre interesserte til frokostmøte der de vil informere om sine reviderte seriøsitetskrav. De viktigste endringene er knyttet til innleie fra bemanningsforetak, faste ansettelser, faglærte, bruk av underentreprenører samt lønns- og arbeidsvilkår.

(Statsbygg, 25.09.19)

Kurs okt/nov: Hvordan unngå a-krim i offentlige kontrakter?


Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Difi inviterer til kurs som viser deg hvordan du kan etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. De viser deg hvordan du kan følge opp kontraktene dine og gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

(Arbeidstilsynet, 24.09.19)

26.–27. sep: Konferanse: Transport & Logistikk 2019


Kriminalitet og seriøs transport er tema for en av parallellsesjonene på konferansens første dag, 26. september. Da blir det blant annet innlegg om internasjonal transport, Vegvesenets arbeidsmetoder for å avdekke lovbrudd og transportkjøpers ansvar ved bestilling av transporttjenester.

(Fafo Østforum, 17.09.19)

28. okt: Anskaffelseskonferansen 2019


I 2019 har vi fått ny Stortingsmelding som staker ut kursen for offentlige anskaffelser, der innovasjon, effektivisering og profesjonalisering er viktige tiltak og mål. Hvilke konsekvenser får meldingen for innkjøpere og leverandører? Årets anskaffelsekonferanse har tittelen "Sammen om smartere innkjøp", og arrangeres i regi av Difi i Oslo, 28. oktober. Program og påmelding

(Difi, 04.09.19)

28. nov: LO Luftfart inviterer til konferanse


Vil økende internasjonal konkurranse og prispress utfordre sikkerheten? det er tittelen på innlegg fra samferdselsminister Jon Georg Dale på denne konferansen. På dagsorden står også Luftfartsutvalgets arbeid knyttet til sosial dumping og opprettholdelse av robust og sikker luftfart i Norge.

(LO, 20.08.19)

14. august, Fafobåten - Arendalsuka: Må kokken være norsk? Arbeidsinnvandring og fagopplæring i hotell- og restaurantbransjen


Det er stort behov for faglærte kokker og servitører i hotell- og restaurantbransjen. Men interessen for å ta utdanning i restaurant- og matfagene blant ungdom synker, og samtidg har andelen utenlandske arbeidstakere i bransjen økt.

(Fafo Østforum, 14.08.19)

5. juni: Agendamorgen: EØS endrer norsk arbeidsliv


– Arbeidslivet i store enkeltbransjer er ikke til å kjenne igjen. Utnytting av sårbare mennesker, bruk av innleie på bekostning av faste ansettelser, språk- og kommunikasjonsutfordringer og lite kontroll på HMS-forholdene, har gjort at sosial dumping sprer seg og at seriøse bedrifter blir utkonkurrert. Det taper vi alle på. Den gode nyheten er at vi kan gjøre noe for å snu kursen, skriver Tankesmien Agenda i invitasjon til dette frokostmøtet på Kulturhuset i Oslo, 5. juni, kl. 8-9.

(Tankesmien Agenda, 03.06.19)

13. mai: NHOs anskaffelseskonferanse 2019


Etablering av eBevis, samarbeid mot akrim og lovpålagte seriøsitetskrav er blant temaene når NHO inviterer til Anskaffelseskonferanse den 13. mai i Oslo.

(NHO, 07.05.19)

8. april: BNL heldagskurs om seriøs innleie i bygg


Retningslinjer for seriøs og lovlig innleie fra bemanningsbyråer i byggenæringen er tema for et heldagskurs i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL). Stikkord er rettslige rammer for innleie, likebehandling, lønns- og arbeidsvilkår og HMS-ansvaret. Heldagskurset på Gardermoen er primært rettet mot ledere og HR/HMS-ansvarlige i BNLs medlemsbedrifter og disse vil ha prioritet ved påmelding.

(BNL, 19.03.19)

6. mars: Frokostmøte om seriøs innleie i byggenæringen


Regelverk og forutsetninger for lovlig og ryddig innleie av arbeidskraft er tema for et frokostmøte i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL). Seminaret er for medlemmene i BNLs 15 bransjeforeninger.

(BNL, 26.02.19)

14.-15. feb: Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern


Arbeids- og sosialdepartementet er vertskap for et europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern – et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet. Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad var blant innlederne den 14. februar. Se opptak på nett-tv.

(Regjeringen, 14.02.19)

30. januar: Svart økonomikonferansen 2019


Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk? Går arbeidslivskriminaliteten på sjøen på livet løs? Er det tilstrekkelig handlekraft i regjeringens strategi mot arbeidskriminalitet? Disse spørsmålene skal besvares og debatteres på konferansen Arbeidslivskriminalitet 2.0? som arrangeres av NTL og Fagforbundet. 

(NTL / Fagforbundet, 29.01.19)

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie