Seminarnyheter

15. januar: OsloMet arrangerer frokostmøte om NAV-skandalen


Hvorfor har forståelsen av EØS-forordningen sviktet så katastrofalt? Skyldes det frykten for «trygdeeksport» og/eller utnyttelsen av et påstått «handlingsrom»? Disse spørsmålene står på agendaen når Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet inviterer til frokostmøte.

(OsloMet, 10.01.20)

17.-18. jan: Mobilitetspakke og Fair Transport er temaer på Transportkonferansen 2020


Strengere kabotasjeregler, høyere lønninger for utstasjonerte sjåfører, krav om smart fartskriver også for godsvarebiler og retur for alle kjøretøy til hjemlandet senest hver 8. uke. Alt dette høres positivt ut for den norske transportnæringen. Men hvordan blir EUs mobilitetspakke i praksis? Få en grundig gjennomgang på Transportkonferanseen 2020.

(Lastebil.no, 18.12.19)

Opptak 17. des, Fafofrokost: EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?


Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018.  På dette frokostseminaret ble handlingsrommet i EØS-avtalen diskutert, med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor. Seminaret ble strømmet, og du kan se opptak på Fafo-tv. På seminarets nettside kan du laste ned innledernes presentasjoner.

(Fafo Østforum, 17.12.19)

Opptak fra 11. des, Fafofrokost med rapportlansering: Menneskehandel i norsk arbeidsliv


Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. Den nye Fafo-rapporten «Menneskehandel i arbeidslivet» ble lansert i dag.

(Fafo Østforum, 11.12.19)

16. jan i Brussel: Seminar om EØS-handlingsrommet


LO og Industri Energi sine Brusselkontorer arrangerer 16. januar 2020 seminar om handlingsrommet i EØS-avtalen. Seminaret, som holdes på norsk, gjennomføres i Brussel, 16. januar, kl 14.30–16.30.

(LO-kontoret i Brussel, 03.12.19)

Da italienere skulle bygge Follobanen


Utenlandske entreprenører har de siste årene sust inn og vunnet en rekke store offentlige anleggskontrakter. Kostnadssprekker, konkurser og forsinkelser ved åtte store prosjekter innen vei og jernbane gir grunn til ettertanke, ifølge utredning presentert på Fafo Østforums seminar.

(Arbeidslivet.no, 27.11.19)

Både LO og NHO usikre på norske Brexit-konsekvenser


Professor Paul Marginson fra University of Warwick, mener at betydningen av Brexit også vil bli påvirket av hvem som vinner valget. – Valgresultatet er helt avgjørende for arbeidstakernes rettigheter og reguleringene av arbeidslivet, mener Marginson, som talte på Fafo Østforum seminaret om Brexit 22. november.
(FriFagbevegelse, 22.11.19)

Opptak fra seminar 22. november: Brexit Breakfast


Hvordan kan Brexit påvirke arbeidsmarkedsregulering og arbeidsforhold i Europa, inkludert Norge? Fafo Østforum inviterte til Brexit Breakfast, og du kan se opptak av seminaret et på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 22.11.19)

6. nov: Fagdag om fiskerikriminalitet i Ålesund


I alt 14 statsetatar møtes i Ålesund onsdag 6. november for å mellom anna snakke om mogeleg menneskehandel i samband med snøkrabbefiske og korleis ulike kontrolletatar kan samarbeide betre.
(Fiskeridirektoratet, 06.11.19)

13. nov, NHO Viken: Frokostmøte om a-krim


Svart arbeid, et ran fra felleskapet – hvordan kan kommunen, bedriften og hver enkelt hindre det? Hva bør du tenke på når du skal kjøpe inn varer og tjenester? Hvordan kan vi forene kreftene i kampen mot useriøsitet? Disse spørsmålene belyses på frokostmøte i Drammen 13. november kl. 8.00-9.30.

(Fafo Østforum / NHO Viken, 22.10.19)

Opptak på Fafo-tv, Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg


Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen? Dette var tema på Østforums seminar. Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarnettsiden.

(Fafo Østforum, 08.10.19)

7. nov: KOFA-konferansen 2019, Bergen


Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) inviterer for fjortende gang til konferanse i Bergen.

(Fafo Østofrum / Difi, 04.10.19)

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie