Koronasituasjonen

koronaI mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronasituasjonen.

 

2. januar innføres testplikt for reisende til Norge

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. – Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen, 31.12.20

Hvorfor topper innvandrere smittestatistikken?

30-40 prosent av de smittede er født i land utenfor Norge. Ifølge leder av Pandemisenteret, Esperanza Diaz, er årsakene sammensatte.  Språklige hindre er en av årsakene. Noe av informasjonen fra norske myndigheter er oversatt, men ikke nok. Noen grupper, som arbeidsinnvandrere, reiser mer og har større risiko som følge av dette. Så har man andre «grimme eksempler», som polske arbeidsinnvandrere som er blitt pålagt å jobbe i karantenen.

Universitetet i Bergen, 30.12.20

Venter storinnrykk av østeuropeere – politiet frykter lange køer

Mer enn 1.500 østeuropeere ankommer Torp Sandefjord lufthavn i løpet av nyttårshelgen, ifølge anslag fra kommuneoverlegen i Sandefjord. I stor grad er dette folk som har vært på juleferie. Et nytt skjema, som må fylles ut på papir, skaper problemer.

NRK Vestfold og Telemark, 30.12.20

Regjeringen forkorter karantenetiden for innreise til sju dager ved to negative koronatester

Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst.

Helse- og omsorgsdepartementet, 28.12.20

FHI frykter juks med karantene blant utenlandske arbeidere

Noen bedrifter med arbeidere fra utlandet jukser med koronakarantene. Det frykter FHI. Arbeidere skal ha blitt bedt om å reise til Sverige i helgene for å få unntak.

NRK, 22.12.20

Arbeidstilsynet skal kontrollere smitteverntiltak ved innkvartering

Arbeidstilsynet melder at arbeidsgivere som stiller innkvartering til rådighet for arbeidstakere som skal i karantene, må tilby enerom med tv og internett, eget bad og eget kjøkken eller matlevering. – Med et betydelig smittetrykk utenfor landegrensene, er forsvarlig innkvartering av tilreisende arbeidstakere helt nødvendig for å forebygge koronasmitte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

bygg.no, 21.12.20

Stoler ikke på regjeringens statistikk for importsmitte

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror ikke på smittetallene som statsminister Erna Solberg legger fram. Gjestearbeidere har etter alt å dømme stått for en større andel av smitten. Smitten blant gjestearbeidere er et tegn på en større trend, mener Støre.

Klassekampen, 21.12.20

Regjeringa snur etter massiv kritikk – vil likevel straffe dei som bryt innreisereglar

Regjeringas nye innreiseregister som skal gjelde frå 1. januar får slakt. Politiet, kommunar og Advokatforeningen meiner at regeleverket ikkje er er strengt nok. NRK erfarar at regjeringa legg seg flat etter kritikken, og likevel vil straffe dei som bryt reglane.

NRK Nordland, 18.12.20

Regjeringen har nå fått på plass flere tiltak for å hindre smitteutbrudd under vinterfisket

– Det aller viktigste er å overholde smittevernreglene. Samtidig innfører regjeringen flere tiltak som vil bidra til at vinterfisket kan bli gjennomført på en god og trygg måte. Det er også gledelig at flere sjømatbedrifter nå blir kontaktet av nordmenn som melder seg til tjeneste og ønsker å jobbe under vinterfisket, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Regjeringen, 18.12.20

Ønsker kortere karantenetid for utenlandske arbeidere på norsk sokkel

Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri mener karantenereglene for utenlandske arbeidere på norsk sokkel er for strenge. I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie i slutten av november ba de fem organisasjonene om at karantenetiden skulle kortes ned til seks døgn, i kombinasjon med krav om to negative tester etter ankomst til Norge. Brevet er ikke besvart, men oversendt Helsedirektoratet.

EnerWE, 18.12.20

Oslo kommune ber om informasjonsbistand om karanteneregler

I dialogmøte med Oslo kommune og flere organisasjoner i arbeidslivet kom det frem et sterkt ønske om at alle bedriftene bidrar med å informere utenlandske arbeidstakere om reglene rundt innreise og karantene, slik at de er kjent og blir fulgt opp i forbindelse med at utenlandske arbeidstakere returnerer til Norge etter juleferien.

BNL, 18.12.20

Debatt om importsmitte: Den politiske forakt for folkets pandemi-dugnad

– Forakten for vår dugnad kommer frem når regjeringen IKKE innfører tvungen testing av personer som skal inn i landet. Industri- og næringspartiet krever at sittende regjering tar tak i dette, skriver Bjarte Helland i Industri- og næringspartiet.

Nordnorsk debatt, 18.12.20