Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

– Ikke grunnlag for krisepakke til jordbruket

– Selv om sesongarbeidere nå kan reise til Norge, kan mangel på arbeidskraft skape utfordringer for årets grøntproduksjon, sier Widar Skogan, statssekretær i landbruks- og matdepartementet. Han bekrefter at grøntnæringa har fått økte kostnader knyttet til smittevernkravene, men at andre produksjoner i landbruket og en rekke andre næringer har samme utfordring.

NRK Innlandet, 20.05.20

Ny veileder: nå kan arbeidere fra EU/EØS jobbe i karantenetiden

Norsk Industri har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet en smittevernveileder for industrien slik at arbeidere fra EU/EØS kan jobbe under karantenetiden. I karantenetiden kan de jobbe som normalt, men må være i karantene utenom arbeidstid.

Norsk Industri, 17.06.20

Arbeidstilsynet trapper opp aktiviteten – har utført 558 tilsyn på tre måneder

I en periode under koronapandemien gjennomførte Arbeidstilsynet kun tilsyn der det var fare for liv og helse. Siden mai har de trappet opp tilsynsaktiviteten betraktelig. Ifølge avdelingsdirektør Borghild Lekve for arbeidslivskriminalitet er også flere av a-krimsentrene godt i gang med tilsynsaktiviteten igjen, blant annet i bygg og anlegg.

bygg.no, 17.06.20

Starta opp igjen med flygninger til Polen

Wizz Air har igjen startet med flyginger mellom Ålesund og Gdansk. – Basis for disse flyrutene er arbeidsinnvandring, og mange lokale bedrifter er avhengig av arbeidskraft fra disse landene. At begge rutene nå er i drift igjen, vil gjøre det lettere både for arbeidsgivere og arbeidstakere,ufthavnsjef Tor Hånde ved Ålesund lufthavn, Vigra i ei pressemelding.

Sunnmørsposten, 17.06.20

– Ingen endringer i smittesituasjonen etter at det ble åpnet for arbeidsinnvandring fra EØS eller for sesongarbeidere fra tredjeland

Fra 15. juni blir det nye lettelser i innreisereglene. Justisminister Monica Mæland (H) forteller til VG at lettelsene som gjøres nå er en del av den gradvise gjenåpningen. Prioritering for hvem som etter hvert får komme til Norge har vært og vil fortsatt skje i følgende rekkefølge, forklarer hun: De som skal arbeide, familiemedlemmer og til slutt fritidsreisende. 

VG, 12.06.20

Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Med virkning fra 15. juni, endrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise. – Vi åpner nå for at alle EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk, sier Mæland.

Justis- og beredskapsdepartementet, 12.06.20

EØS-borgere på arbeidsferie blir bortvist

Vanessa fra Sveits og Joana fra Portugal hadde begge kontrakt som viser at de skal bo og arbeide hos Kjøpmann Pedersen i Lyngør sommeren 2020. I politiets grensekontroll på Gardermoen nektes Vanessa innreise og hun bortvises fra Norge. 18 timer senere slapp Joana rett inn.

TV2, 11.06.20

A-krim: Mange utenlandske arbeidere må tigge ved siden av å jobbe

Caritas ressurssenter for innvandrere møter mennesker i en svært vanskelig livssituasjon. – Mange av brukerne her må ty til tigging ved siden av arbeidet. Det er mange som blir lurt av arbeidsgiverne. En del har blitt permittert, men jobber likevel, uten å betale skatt, forteller daglig leder ved ressurssenteret Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer.

FriFagbevegelse, 10.06.20

Politiet advarer bedrifter mot korona-utnyttelse – og varsler kontroller

Koronasituasjonen preger Norge. Det er større fare for svart arbeid, utnyttelse av permitteringsreglene, utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, som for eksempel sesongarbeidere, utsatte frister og innkreving gir større mulighet til å unndra innbetalinger og bygge opp større gjeld til det offentlige. 

Harstad Tidende, 10.06.20

Sesongarbeidere fra Asia tilbake på norsk jord

I dag ankom 150 vietnamesere Oslo lufthavn. De skal jobbe på fem norske bær- og grønnsaksåkre. Bøndene ønsker de utenlandske arbeiderne velkomne tilbake. Likevel er allerede jordbærsesongen preget av koronatiltakene.

NRK Oslo og Viken, 09.06.20

Kommentar: Pølsemaker, pølsemaker – hvor har du gjort av deg?

– Vi må satse på teknologiutvikling og ­kompetansebygging framfor rekruttering av billig utenlandsk arbeidskraft. Koronakrisen har vist oss at det å være avhengig av utenlandsk og midlertidig arbeidskraft er en strategi som blir utfordrende og vanskelig når grensene stenger, skriver Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Matindustrien, 09.06.20

Frykter oppsigelser og økt kabotasje i turbussbransjen

Utenlandske turbussoperatører som bedriver kabotasje er allerede et stort problem i Norge, men Yrkestrafikkforbundet (YTF) frykter at det kan bli økende i tiden fremover. Som følge av koronaepedimien har aktiviteten på turbusser sunket drastisk, og YTF frykter det kan føre til både oppsigelser og konkurser, noe som vil gi utenlandske selskaper som ikke følger norsk lovgivning større dominans i markedet.

YTF / NTB Info, 08.06.20