Skip to main content

koronaI mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronasituasjonen.

 

Kritiserer grensekontrollen – frykter smittede kommer fra Øst-Europa til Norge

Kritiserer grensekontrollen – frykter smittede kommer fra Øst-Europa til Norge


Folk som kommer med fly til Norge blir mye mer kontrollert enn de som kommer kjørende. Ordfører i norsk grensekommune til Finland mener kontrollen er for slapp og kan føre til mye importsmitte fra østeuropeere.

NRK Troms og Finnmark, 28.12.21
Forventer smitteøkning: Disse grepene skal sikre vinterfisket

Forventer smitteøkning: Disse grepene skal sikre vinterfisket


Om lag 4.000 gjestearbeidere er ventet til kommuner i Vesterålen og Lofoten under vinterfisket, ifølge Statsforvalteren i Nordland. Som i fjor har nasjonale myndigheter utarbeidet en tiltaksplan for å sikre en best mulig gjennomføring. Fiskeribedriftene mangler hurtigtester og er bekymret for innreise av gjestearbeidere.

Bladet Vesterålen, 24.12.21
Debatt: – Flere utenlandsfødte må vaksinere seg

Debatt: – Flere utenlandsfødte må vaksinere seg


– Utenlandsfødte er overrepresenterte blant de som ikke er vaksinert. Denne trenden må vi snu, skriver Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Utrop, 23.12.21
Myndighetene ønsker hjelp fra virksomhetene for å få vaksinert flere

Myndighetene ønsker hjelp fra virksomhetene for å få vaksinert flere


Regjeringen ber arbeidslivet om hjelp for å øke vaksineringsgraden. Spekter oppfordrer sine medlemmer til å bidra med å stille eventuelle ledige ressurser til disposisjon, vurdere behov for vaksinasjon på arbeidsplassen og spre informasjon – særlig til utenlandskspråklige arbeidstakere

Spekter, 23.12.21
– Innfør koronapass og vaksinekrav for sesongarbeiderne

– Innfør koronapass og vaksinekrav for sesongarbeiderne


– Norsk fiskeindustri får snart sesongarbeiderne på plass før årets vintersesong. Både sykdoms- og smittebildet i Europa bør imidlertid få norske myndigheter til å sette krav til den importerte arbeidskraften. Koronasertifikat, med krav om dobbeltvaksinering og negativ koronatest, må kreves før ankomst, skriver Fiskeribladet.

Fiskeribladet, 21.12.21
FHI: Østeuropeere lavest vaksinasjonsdekning

FHI: Østeuropeere lavest vaksinasjonsdekning


Det er store forskjeller i vaksinasjonsdekning mot covid-19 mellom innvandrerbefolkningene, viser en ny forskningsartikkel fra Folkehelseinstituttet (FHI). Personer med bakgrunn fra Latvia, Bulgaria, Polen, Romania og Litauen hadde vaksinasjonsdekning på rundt 45 %, mens personer med bakgrunn fra Vietnam, Thailand og Sri Lanka hadde en dekning på rundt 92 %.

FHI, 20.12.21
5000 arbeidere på vei til Norge – mottakene sliter med å få tak i hurtigtester

5000 arbeidere på vei til Norge – mottakene sliter med å få tak i hurtigtester


Arbeiderne er snart på vei til Norge for å bidra i det årlige skreifisket. Men fiskemottakene sliter med å få tak i hurtigtester – og frykter at smitte kan ødelegge sesongen.

NRK Nordland, 19.12.21
Landvurdering for ukene 51, 52 og 1: Endringer i innreiseregler for land og områder – fra 20. desember

Landvurdering for ukene 51, 52 og 1: Endringer i innreiseregler for land og områder – fra 20. desember


Regjeringen innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra øygruppen Sicilia tilhørende Italia, regionene Kajanalands SVD og Satakunta SVD i Finland og regionene Dalarna, Jämtland, Jönköping og Södermanland i Sverige. Samtidig bortfaller kravet om innreisekarantene fra Romania, øygruppen Azorene tilhørende Portugal, regionen Mellersta Österbottens SVD i Finland og regionen Gotland i Sverige.

Regjeringen, 17.12.21
Hva betyr de nye restriksjonene for sjømatnæringen?

Hva betyr de nye restriksjonene for sjømatnæringen?


Fiskeindustrien starter hovedsesongen på nyåret og er avhengig av personell utenfra.

– Det er viktig at bedriftene har dialog med sine vertskommuner. Både når det gjelder gjestearbeidere, når de kommer og testkapasitet, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

Sjømat Norge, 16.12.21
Leder: – Enda flere må vaksinere seg

Leder: – Enda flere må vaksinere seg


– Myndighetene må være mer aktive overfor dem som ikke har forstått hvordan de skal gå fram for å bli vaksinert. Dette gjelder spesielt noen innvandrergrupper. Mange av arbeidsinnvandrerne som er i Norge i perioder for å jobbe, kommer fra land med lav vaksinedekning. Løsningen her kan være å tilby vaksine på arbeidsplassene, skriver Dagsavisen på lederplass.

Dagsavisen, 15.12.21
Fortsatt positive holdninger til innvandrere

Fortsatt positive holdninger til innvandrere


Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører årlig en urndersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring. I løpet av de siste årene har folks holdninger til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Denne trenden fortsetter i årets undersøkelse, og relativt få er blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.

SSB, 14.12.21
Ber fiskeindustrien følge opp det gode smittevernet

Ber fiskeindustrien følge opp det gode smittevernet


– Om kort tid kommer flere tusen utenlandske arbeidstakere til å passere grensen i forbindelse med vinterfisket. Mange av disse kommer fra østeuropeiske land med relativt lav andel koronavaksinerte. Vi håper at god informasjon til både bransjen og arbeidstakerne før fisket er i gang, bidrar til å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet, 13.12.21