Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Som følge av koronaepidemien og de strenge reiserestriksjonene som er innført, har stort sett all reiselivsaktivitet på Svalbard stoppet opp med umiddelbar virkning, og permitteringer er i gang. Men ikke alle utenlandske arbeidstakere omfattes av de nasjonale permitteringstiltakene .– Vi lager nå en tidsbegrenset stønadsordning for Longyearbyen. Den vil sikre en viss inntekt også for utenlandske arbeidstakere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

(Regjeringen, 20.03.20)

Korona truer frukt, bær og grønnsaker

Per Odd Gjestvang driver Vang gård på Toten, og sier det er helt nødvendig å få inn utenlandske arbeidere: – For Vang gård sin del er det kritisk viktig at de som alltid har vært her, og har bygget opp kompetanse over lang tid får lov å komme, sier han.

(Bondebladet, 20.03.20)

Skognæringen maner til plantedugnad

De utenlandske arbeiderne som vanligvis gjennomfører vårplantingen uteblir på grunn av koronarestriksjonene. Nå maner Skognorge til plantedugnad.

(Norges Skogeierforbund, 20.03.20)

Podcast: Hvorfor rammes de med lavest lønn hardest av koronakrisa?

Norske arbeidsplasser rammes hardt av koronautbruddet. Samtidig har dagene med koronaviruset i Norge vist at de som tjener minst – hvorav mange arbeidsinnvandrere – rammes hardest. Hvorfor er det slik? Hvem er det som står igjen som økonomiske tapere i koronakrisa?

(FriFagbevegelse, 20.03.20)

Koronaviruset – informasjon på polsk

NRK har publisert en oversettelse av den viktigste kunnskapen om koronaviruset og de norske tiltakene mot spredning.

(NRK, 20.03.20)

Karanteneregler skaper vansker for verftsindustrien

Norsk verftsindustri er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Næringen etterlyser strakstiltak som gjør det enklere å flytte arbeidskraft regionalt og over landegrenser.

(Metalsupply.no, 20.03.20)

Gartnerhallen ønskjer kompensasjonsordning for auka kostnader

Koronasituasjonen fører til at fleire utanlandske arbeidarar slit med å kome seg til Noreg. Derfor kan mange av dei 1165 frukt- og grøntproduserande eigarane av Gartnerhallen måtte bruke norsk arbeidskraft.– Vi er i dialog med styresmaktene for å sikre kompensasjon for ekstra kostnader for produsentane, både for auka lønningar og ekstra kostnader knytte til karantene, seier administrerande direktør Elisabeth Morthen.

Midsundingen, 20.03.20

Landbruket må satse på norske sesongarbeidere

Koronasituasjonen har satt norsk matproduksjon og den norske bonden skikkelig på dagsorden, det samme kan sies om avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft. Minstelønning i bransjen er 123,15 kroner timen. Er det mulig å rekruttere norsk arbeidskraft med et slikt lønnsnivå?

(Matindustrien, 19.03.20)

Koronakrisen: Nå kan Norge miste mange gode hjelpere – for godt

Siden 2004 har arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa bidratt sterkt til å holde Norge i gang. Hva skjer når både de og deres arbeidskraft nå settes i «karantene»? Og vil arbeidsinnvandrerne rammes hardest økonomisk? – Situasjonen nå er helt spesiell. Mange arbeidsinnvandrere mister over natta jobben. Og de som pendler mellom Norge og hjemlandet, blir enten satt i karantene med en gang de ankommer eller må returnere, forteller Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. Hun leder Fafo Østforum som har fulgt arbeidsinnvandring i Norge tett helt siden 2004.

(Fafo / forskning.no, 19.03.20)

Mangel på utenlandske sesongarbeidere – bønder må basere seg mer på norsk arbeidskraft

I en tid der en rekke arbeidstakere opplever å bli permitterte, står jordbruket i en situasjon der mangelen på arbeidskraft vil bli stor. Situasjonen med koronaviruset, økte grensekontroller, stengte flyplasser og havner, samt strenge karanteneregler i mange land, gjør at det per nå er krevende å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. – Vi må finne gode løsninger der vi kan bruke folk som nå står uten arbeid for å dekke behov for arbeidskraft i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

(Landbruks- og matdepartementet, 19.03.20)

Sjømatanalytikar trur kronefallet kan føre til at utlendingar ikkje vil jobbe i Noreg

Sjømatanalytikar Finn-Arne Egeness i Nordea trur at fallet for den norske krona kan få enorme følgjer for den norske fiskeindustrien. – For fiskeflåten var dette ei redningsbøye, men for norsk fiskeindustri kan eit slikt kursfall på lengre sikt medføre at det ikkje lenger lønner seg for polakkar og arbeidarar frå baltiske land å reise til Noreg for å jobbe, seier han til Fiskeribladet.

(Fiskeribladet / NPK, 19.03.20)

Skriftlig høring om norsk anleggsbransje i Stortinget. Høringsfrist: 26. mars

Den muntlige høringen i Stortinget om norsk anleggsbransje ble avlyst på grunn av koronaviruset. Nå blir høringen gjennomført skriftlig i stedet.

(bygg.no, 18.03.20)