Fafo Østforum, 09.08.21

Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan proffmarkedet, dvs. bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor, vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene for renholderne.

Fafo har fulgt utviklingen i renholdsbransjen siden 2011. Vi kartla situasjonen forut for allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten i 2011. Vi så videre på innføringen av godkjenningsordningen og HMS-kort i 2012. I 2016 undersøkte vi om de innførte tiltakene hadde hatt noen effekt på situasjonen i bransjen. I 2017 og i 2018 analyserte vi registerbaserte data og pålegg gitt av Arbeidstilsynet, og vi gjennomførte nye analyser av tidligere spørreundersøkelser blant virksomheter og kunder. Vi har også gjennomført spørreundersøkelse blant arbeidstakere i bransjen, inkludert renholdere fra Polen og Litauen, på morsmål.
 
Initiativet til dette seneste prosjektet ble tatt av bransjeprogrammet i renhold og Arbeidstilsynet. Utgangspunktet var et ønske om å se nærmere på hvordan renholdsmarkedet i det såkalte proffmarkedet fungerer. Denne nye rapporten ser blant annet på vektingen av pris for renholdstjenester, hvordan renholdsbedriftene oppfatter markedet de opererer i, om det er forskjeller mellom offentlige og private innkjøpere av renhold, utforming av kontrakter og kjennskap til regelverket for innkjøp av renhold.

Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken.

Rapporten er en oppfølging av flere tidligere undersøkelser Fafo har gjort om renholdsbransjen. I dette prosjektet har Fafo samarbeidet med Samfunnsøkonomisk analyse ved Jørgen Steen og Mikkel Myhre Walbækken.

Les sammendrag og last ned gratis pdf-versjon av rapporten


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie