Skip to main content
 

Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?

10. august 2021

To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Det fremgår av en fersk Fafo-undersøkelse, der det samtidig reises spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke.

Rolf K. Andersen er prosjektleder for undersøkelsene og analysene i Fafo-rapporten Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet.

Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse blant innkjøpere i både privat og offentlig sektor.

Kjennskapen til en del av de ordningene som skal bidra til å holde useriøse ute av renholdsbransjen, kan dessuten bli vesentlig bedre både i offentlig og privat sektor, heter det.

I spørreundersøkelsen blant renholdskunder i privat sektor så Fafo-forskerne at det var bare 6% som hadde opplevd å få tilbud de oppfattet som direkte useriøse.

– Selv om relativt få mener de får inn useriøse tilbud, er det også et spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke, poengteres det i Fafo-rapporten.

Les hele saken: Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder? (Anbud365, 10.08.21)

 
Nyhet