Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?

  • 10. august 2021

To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Det fremgår av en fersk Fafo-undersøkelse, der det samtidig reises spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke.

Rolf K. Andersen er prosjektleder for undersøkelsene og analysene i Fafo-rapporten Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet.

Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse blant innkjøpere i både privat og offentlig sektor.

Kjennskapen til en del av de ordningene som skal bidra til å holde useriøse ute av renholdsbransjen, kan dessuten bli vesentlig bedre både i offentlig og privat sektor, heter det.

I spørreundersøkelsen blant renholdskunder i privat sektor så Fafo-forskerne at det var bare 6% som hadde opplevd å få tilbud de oppfattet som direkte useriøse.

– Selv om relativt få mener de får inn useriøse tilbud, er det også et spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke, poengteres det i Fafo-rapporten.

Les hele saken: Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder? (Anbud365, 10.08.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie