Skip to main content
 

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold

  • 05. juli 2021

Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Færre sjekker om renholdsfirmaet er offentlig godkjent

To enkle grep fra de som kjøper renhold kan bety mye for de som jobber i bransjen.

– Innkjøperne må sjekke at renholdsfirmaet de skal inngå kontrakt med er godkjent av Arbeidstilsynet, og de må kontrollere at renholderne har HMS-kort, sier Trude Vollheim

64 prosent har ikke sjekket lønns- og arbeidsvilkår

Innkjøpere har en informasjons- og påseplikt. Det innnebærer at kjøper i kontrakten med renholdsleverandøren skal informere om lønns- og arbeidsvilkår, og at de skal ha systemer og rutiner for å undersøke at de tilbyr sine ansatte lovlige (allmenngjorte) lønns- og arbeidsvilkår.

I privat sektor svarer 64 prosent at de ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene, tre av ti i det offentlige svarer det samme.

Flere i privat sektor kjenner til HMS-kortet

Kjennskapen til HMS-kortet har økt blant private innkjøpere. Det var 45 prosent som kjente til ordningen i 2016, dette har økt til 55 prosent i 2020.

I offentlig sektor svarer fire av ti at de kjenner til ordningen.

Les hele pressemeldingen: Prisen betyr mest ved kjøp av renhold (Arbeidstilsynet, 05.07.21)

 
Nyhet