Regjeringen, 10.01.22

– Nå starter vi storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren

– Nå inviterer vi både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til vår handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fredag møtte politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet aktører i transportbransjen, fagorganisasjoner, næringslivet og etater i treparts bransjeprogram for transport. Her ble partene invitert til å komme med innspill til handlingsplanen.

Handlingsplanen vil omhandle tiltak innenfor:

  • Regelverk
  • Styrket tilsyn og kontroll
  • Informasjonstiltak og informasjonsutveksling
  • Internasjonalt samarbeid
  • Styrket trepartssamarbeid og samarbeid mellom etater
  • Rekruttering og kompetanseheving

Les hele pressemeldingen: Nå starter vi storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren (Regjeringen, 10.01.22)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie