Dagsavisen, 19.05.21

Kronikk: – Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer

Kronikk: – Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer

– Arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Litauen har kommet for å bli. Er de blitt integrert? Og er majoritetssamfunnet villig til å se på dem som noe mer enn billig arbeidskraft? spør Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

– Resultater fra en undersøkelse som Fafo nylig har offentliggjort, viser at vi trenger å diskutere arbeidsinnvandring på en mer nyansert måte. Dette er, så vidt vi vet, første gang man har gjennomført en spørreundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det betyr at vi har fått en mulighet til å se på mer langsiktige virkninger av den store arbeidsinnvandringen til Norge de siste 17 årene.

– Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer, er det noen som har sagt. Mange av de som har bodd i Norge i en årrekke vil trolig ikke kjenne seg igjen i diskusjonen om og eksemplene på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentligheten. De vil ha andre behov, som for eksempel språkkurs, karriereveiledning eller råd om hvordan man søker huslån, skriver Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

Les hele kronikken: Mer enn billig arbeidskraft (Dagsavisen, 19.05.21)

Funn fra undersøkelsen ble presentert på et Fafo Østforum webinar 11. mai, se opptak på Fafo-tv


Relaterte seminarer

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner

    Fafo-rapport: Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen
    Fafo-rapport: Norvegijoje gyvenančių darbo imigrantų iš Lenkijos ir Lietuvos darbo ir gyvenimo sąlygos
    Fafo-rapport: Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy
    Fafo-rapport: Working and living conditions among resident migrants from Poland and Lithuania