(NAV, 12.12.19)

Internrevisjonen i NAV: Mangelfull EØS-kompetanse og dårlig kapasitet bidro til feiltolkningen 

Internrevisjonen i NAV: Mangelfull EØS-kompetanse og dårlig kapasitet bidro til feiltolkningen 

Dette er blant funnene i Internrevisjonen i NAV sin kartlegging av etatens feiltolkning av  EØS-forordningen. Nå vil arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng etablere en juridisk avdeling med et særskilt EØS-ansvar, innføre ny arbeidsmetodikk inn mot EØS-lovgiving og bedre informasjonsflyten. 

Les hele saken: Internrevisjonen i NAV: Mangelfull EØS-kompetanse og dårlig kapasitet bidro til feiltolkningen  (NAV, 12.12.19)

Les rapporten om NAVs EØS-rettslige forpliktelser (NAV, 12.12.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Arbeids- og sosialdepartementet, 21.08.20

Forrige/neste