Skip to main content
 

Leder: – Håper Stortinget setter ned sitt eget granskingsutvalg

02. januar 2020

– To av medlemmene av utvalget som regjeringen har bedt granske NAV-skandalen har selv vært med på å felle straffedom i Høyesterett. Justisdepartementets lovavdeling erklærer dem «delvis inhabile». Likevel velger statsråd Anniken Hauglie å la de to fortsette i utvalget. Det er uforståelig, skriver Dagsavisen på lederplass.

– Bakgrunnen er kjent: NAV har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Regjeringen har beklaget, og satt ned et utvalg for å komme til bunns i saken.

– Vi håper at Stortinget viser at våre folkevalgte tross alt innser alvoret og setter ned et eget granskingsutvalg – der det ikke er tvil om habiliteten, skriver avisen på lederplass.

Les hele lederen: Har de ikke skjønt alvoret? (Dagsavisen, 02.01.20)

 
Nyhet