Skip to main content
 

NAV-skandalen, debatt: En konstitusjonell, kollektiv kollaps

08. januar 2020

– Trygdeskandalen handler dypest sett om fornektelsen av at Norge gjennomgikk en rettslig revolusjon i 1994.  Den såkalte NAV-skandalen er antagelig den største krisen i rettssystemet etter krigen. Det synes å ha sviktet på alle plan. Det graverende er at feilene har ligget i dagen, skriver Eirik Vinje, advokat og skribent

– Det er elementær EU-rett at arbeidstakere kan ta med ytelser opptjent i en medlemstat til en annen. Det mest gåtefulle er at dette har pågått parallelt med en løpende politisk debatt om utgiftene som følge av retten til trygdeeksport etter EØS-avtalen. Dette var et av hovedpoengene i Brochmannutvalgets utredning fra 2011. EU-rettens restriksjoner mot geografiske begrensing av velferdsytelser har altså vært åpenbare, også oss som ikke jobber med trygderett. Hvorfor har dette blitt oversett i rettssystemet? spør Vinje.

Les hele debattinnlegget: En konstitusjonell, kollektiv kollaps (VG, 08.01.20) 
Nyhet