Universitetet i Bergen, 30.12.20

Hvorfor topper innvandrere smittestatistikken?

30-40 prosent av de smittede er født i land utenfor Norge. Ifølge leder av Pandemisenteret, Esperanza Diaz, er årsakene sammensatte.  Språklige hindre er en av årsakene. Noe av informasjonen fra norske myndigheter er oversatt, men ikke nok. Noen grupper, som arbeidsinnvandrere, reiser mer og har større risiko som følge av dette. Så har man andre «grimme eksempler», som polske arbeidsinnvandrere som er blitt pålagt å jobbe i karantenen.

Medieoppslag om «innvandrersmitten» kan bidra til å underbygge stigmaer, sier Esperanza Diaz.

– Hvis enkeltgrupper i samfunnet er overrepresentert i smittestatistikken, er det ikke det at de har vært smittet vi må huske, men årsakene bak og hvordan vi kan forhindre sykdom. I en pandemi er ingen trygge før alle er trygge, sier professoren.

Les hele saken: Hvorfor topper innvandrere smittestatistikken? (Universitetet i Bergen, 30.12.20)

Relaterte temaer


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie