Fafo Østforum, 02.09.21

Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk

Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk

Den første undersøkelsen som er gjort blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen er nå oversatt til polsk, litauisk og engelsk. Det gjør det mulig for et bredt publikum – også arbeidsinnvandrere som er dårlig i norsk – å få kunnskap om hvordan disse gruppene har det i Norge.

Resultatene fra undersøkelsen ble lansert i mai i år. De viser blant annet arbeidsinnvandrerne er konsentrert i bestemte deler av arbeidsmarkedet, har lavere inntekt enn gjennomsnittet av norske lønnstakere og eier i mindre grad sin egen bolig.

roa amo 2017

Nedenfor finner du lenker til de tre oversatte rapportene, samt den norske versjonen «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen». Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård.

Du finner også lenker til nyhetssaker i forbindelse med lanseringen av den norske rapporten 11. mai 2021.

 


Relaterte seminarer

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner

    Fafo-rapport: Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy
    Fafo-rapport: Norvegijoje gyvenančių darbo imigrantų iš Lenkijos ir Lietuvos darbo ir gyvenimo sąlygos
    Fafo-rapport: Working and living conditions among resident migrants from Poland and Lithuania
    Fafo-rapport: Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen