Fafo Østforum, 02.09.21

Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk

Den første undersøkelsen som er gjort blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen er nå oversatt til polsk, litauisk og engelsk. Det gjør det mulig for et bredt publikum – også arbeidsinnvandrere som er dårlig i norsk – å få kunnskap om hvordan disse gruppene har det i Norge.

Resultatene fra undersøkelsen ble lansert i mai i år. De viser blant annet arbeidsinnvandrerne er konsentrert i bestemte deler av arbeidsmarkedet, har lavere inntekt enn gjennomsnittet av norske lønnstakere og eier i mindre grad sin egen bolig.

roa amo 2017

Nedenfor finner du lenker til de tre oversatte rapportene, samt den norske versjonen «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen». Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård.

Du finner også lenker til nyhetssaker i forbindelse med lanseringen av den norske rapporten 11. mai 2021.

 


Relaterte seminarer

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie