FriFagbevegelse / NTB, 25.05.20

EU-domstolen toger fram i Norge

Når EUs fjerde jernbanepakke innlemmes i EØS-avtalen, får EU-domstolen myndighet på enda et felt i Norge. Det er nemlig ikke Eftas overvåkningsorgan ESA og Efta-domstolen, men EUs jernbanebyrå ERA, som skal få myndighet til å treffe beslutninger mot aktører i Norge.

Regjeringen har valgt å bryte med EØS-avtalens såkalte topilarstruktur. Den går ut på at Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein skal ha sitt eget kontrollsystem gjennom Eftas overvåkingsorgan ESA i Brussel og Efta-domstolen i Luxembourg.

I fjerde jernbanepakke legges det i stedet opp til at EUs jernbanebyrå ERA, med hovedsete i franske Valenciennes, skal få myndighet til å treffe beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan. Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og til en domstol der Norge ikke har dommere.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forsvarer løsningen med at vurderingene jernbanebyrået ERA skal gjøre, krever betydelig teknisk kompetanse. Det er en kompetanse som i dag ikke fins i EØS-tilsynet ESA.

Gjennom EØS-avtalens 26-årige historie fins det bare en håndfull eksempler på tilsvarende avvik fra avtalens topilarstruktur.

Les hele saken: EU-domstolen toger fram i Norge (FriFagbevegelse / NTB, 25.05.20)


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie