NRK, 14.01.21

Arbeidstilsynet: Mange brudd på koronaregler. Fellesforbundet vil ha karantenehotell for arbeidsinnvandrere

Arbeidstilsynet: Mange brudd på koronaregler. Fellesforbundet vil ha karantenehotell for arbeidsinnvandrere

Arbeidstilsynet har avdekket omfattende brudd på smittevernregler i flere bransjer, viser nye tall. – Arbeidstilsynet har kun ressurser til å føre tilsyn med en liten del av arbeidslivet. Omfanget av bruddene og avvikene er så store at de må få tilført økte ressurser og reglene må forsterkes ytterligere. Hvis ikke er det vanskelig å få kontroll på importsmitte fra arbeidsinnvandrere, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Innkvartering
I mange bransjer tilbyr arbeidsgiver innkvartering til arbeidstakere. Dette er særlig vanlig i bransjer med utenlandske arbeidstakere, som bygg og anlegg, industri, og verft og fiskeindustrien.

– Mange arbeidsgivere har ikke satt seg godt nok inn i reglene som gjelder for innkvartering i karanteneperioden for arbeidstakere som kommer fra utlandet. Alle arbeidstakere skal ha eget rom, eget bad og eget kjøkken eller matlevering når de er i karantene. Kan ikke arbeidsgiver tilby dette, er karantenehotell alternativet, sier Trude Vollheim.

Tilsynene Arbeidstilsynet har hatt viser at det har vært 92 tilsyn med innkvartering siden midten av november. Det er avdekket mangler knyttet til smittevern i 38 prosent av disse tilsynene. Dette gjelder brudd både i karantenetiden, og kravene til smittevern etter at karantenetiden er over.

Steinar Krogstad i Fellesforbundet mener disse tallene er altfor høye, og viser at reglene må forsterkes.

– Dette viser at karantenehotell må være det stedet der arbeidsinnvandrere er i innreisekarantene. Der er det lettere å holde standard, og følge opp arbeidstakere, mener Krogstad.

Les hele saken: Arbeidstilsynet: Mange brudd på koronaregler (NRK, 14.01.21)

Se også: Brudd på ivaretakelse av smittevern i ett av tre tilsyn (Arbeidstilsynet, 14.01.21)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste