Fafo Østforum

Opptak fra 3. desember, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner? På dette webinaret lanserte vi en Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet.

Rapporten inneholder blant annet casestudier i tre bransjer: helse, bygg og akademia. Mange jobber og bor i Norge i årevis uten å snakke norsk. Å ha familie og barn her i landet viser seg å være den språknøkkelen som «passer best». Flere funn fra Fafo-rapporten «Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet» ble presentert på webinaret, der det var disse som deltok:

  • Kristin Alsos, forskningsleder i Fafo
  • Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum
  • Grunde Kreken Almeland, statssekretær (V) i Kunnskapsdepartementet
  • Åse Wetås, direktør i Språkrådet
  • Møteleder: Jonas Bals, LO-rådgiver og medlem i «Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning»

Les mer på webinarets nettside

Fafo-tv og tegnspråktolking

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.

Se opptak av sendingen på Fafos youtube-kanal, Fafo-tv.

 

 

 


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie