Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

03. desember 2020

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv. En ny Fafo-rapport, som ble lansert i dag, belyser språkutfordringer på arbeidsplassen i tre ulike bransjer: ved et sykehjem, et universitetsinstitutt og på byggeplassen.

Fellestrekk på tvers av næringer er at mulighetene for å lære språk er avhengig avtilknytning til arbeidsplassen (fast eller midlertidig ansatt), bosted, opplevd nytteverdi og praktisering.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Språkrådet.

En foreløpig rapport fra dette prosjektet ble publisert i mai 2020. Dette er den reviderte utgaven. Årsaken til revideringen var store forsinkelser i deler av datainnsamlingen, samtidig som det var behov for å offentliggjøre andre deler av rapporten.

roa amo 2017

 

 

 

 

 

 

Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

 

 
Nyhet