Skip to main content
 

Debatt: – Koronafaste uten å kunne norsk

04. januar 2021

– Mange arbeidsinnvandrere har ikke råd til å gå på norskkurs under pandemien. Flere forteller at de har endt opp med å sitte i destruktiv isolasjon i Norge, skriver Elisabeth Endsjø, norsklærer i Caritas Norge. Hun viser til den ferske Fafo rapporten «Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet» som viser at norske myndigheter de siste 15-20 årene har undervurdert betydningen av gode norskkunnskaper hos arbeidsinnvandrere.

Utdrag fra debattinnlegget:

En feiltakelse som har vært utbredt er at dårlige norsk blir forvekslet med gode engelskferdigheter.

I sum tegner rapporten et bilde av at det er skremmende få arbeidsinnvandrere fra EØS-området som fullt ut har et anvendelig bruksspråk i møte med det norske samfunnet. En del av forklaringen er nok at EØS-innvandrere faller utenfor den eksisterende gratis «rett og plikt til»-norskopplæringsordningen.

Fafo-rapporten viser at arbeidsplasser, og samfunnet som helhet, lider under at arbeidsinnvandrerne ikke har råd til, eller prioriterer, norskopplæring med eksisterende ordninger.

Koronafaste, permitterte og arbeidsløse arbeidsinnvandrere forteller at de har endt opp med å sitte i destruktiv isolasjon, og at norskkunnskapene og arenaene for praktisering nå er bortimot fraværende.

Vårt inntrykk er at mange arbeidsinnvandrere nå opplever at behovet for å lære seg norsk er mer prekært enn noen gang og at motivasjonen øker med denne innsikten. Vesentlig rimeligere, eller sågar gratis norskopplæring, også for dem som faller utenfor «rett og plikt til-ordningen», ville vært et svært kjærkomment og også samfunnsnyttig tiltak nå i disse unntakstider, skriver Elisabeth Endsjø i Caritas Norge.

Les hele debattinnlegget: Koronafaste uten å kunne norsk (Vårt Land, 04.01.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet