Ap vil ha innsyn i private tilbyderes lønnsvilkår

(FriFagbevegelse, 17.09.18)

Ap ønsker at det skal benyttes seriøsitetskrav også ved innkjøp av tjenester til offentlig sektor, herunder helse- og omsorgssektoren. – Vi har begynt å rydde opp i byggebransjen, hvor det har vært en økende grad av innleie. Nå skal vi rydde opp i helse og omsorg, sier Aps Arild Grande til NTB.

Felles satsing mot svart arbeid gjennom Tett på-prosjektet

(Kristiansand kommune, 14.09.18)

Kristiansand kommune, skatteetaten og politiet er sammen om "Tett på", et toårig prosjekt for å redusere bruken av svart arbeid i forbindelse med byggearbeider på hus og hytter.  Målet er at folk i Kristiansand skal velge seriøse håndverkere.  Råd og informasjon gis til de som sender inn byggesøknad. Politianmeldelse og bøter hvis man kjøper svart arbeid.

Enda strengere krav for offentlige byggeoppdrag

(FriFagbevegelse, 14.09.18)

Kravene som skal sikre en mer seriøs byggenæring har allerede endret byggebransjen til det bedre, mener Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet. Nå er kravene oppdatert og skjerpet. For å hindre at useriøse og kriminelle aktører slipper til på offentlige bygg har Fellesforbundet, BNL, KS og Difi oppdatert seriøsitetsbestemmelsene for offentlige bygg- og anleggskontrakter.

Se også: Seriøsitetsbestemmelsene er revidert (Fellesforbundet, 14.09.18)

– Hvis flere tar yrkesfag kan vi motvirke sosial dumping

(FriFagbevegelse, 14.09.18)

LO krever handling for økt kompetanse i arbeidslivet. Da er det yrkesfagene som bør prioriteres. – Å gå yrkesfagløp vil motvirke sosial dumping og styrke næringslivets konkurranseevne, mener LO-sekretær Julie Lødrup

Bemanningsbransjen tema på Oslo-konferansen

(FriFagbevegelse, 13.09.18)

Bemanningsbransjen og Stortingets nylige innstramninger for bransjen var tema for mange innlegg på Oslo-konferansen som arrangeres av EL og IT. Even Hagelien i NHO Service og Handel mener innstrammingene er konkurransevridende, og at vikarbransjen gir frihet og er en inngangsport til arbeidslivet. Det er ikke alle enige med ham i.

EUs arbeidsmarkedsbyrå – venn eller fiende for arbeidsfolk?

(FriFagbevegelse, 12.09.18)

Et europeisk arbeidsmarkedsbyrå kan bli en alliert i kampen mot sosial dumping, mener YS-leder Jorunn Berland. Forbundsleder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet frykter snarere at vilkårene for europeiske arbeidere svekkes. De to forbundslederne var invitert til duell om ELA.

Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

(Fafo Østforum, 12.09.18)

Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Vi spør: Virker tiltakene?

Meninger: – Tromsø sikrer seriøsitet og verdiskapning med nye regler

(Nordnorsk Debatt, 07.09.18)

Tromsø kommune nylig vedtok skjerpede regler for offentlige anskaffelser, basert på den såkalte Oslo-modellen. – I ettertid er det noen som ønsker å problematisere konsekvensene av det nye regelverket. Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for det. en dialog om særlige lokale forhold kunne løse eventuelle overgangsproblemer, skriver murmester Ottar Gohli og byggmester Kjell Skog.

DFDS: - Om Color Line får flagge om til NIS, må vi også vurdere vårt flagg

(FriFagbevegelse, 08.09.18)

Denne uttalelsen fra DFDS bekrefter at tusenvis av nordiske sjøfolk står i fare for å bli erstattet med billigere arbeidskraft, mener leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Debatt om arbeidsinnvandring

(Nye Meninger, 11.09.18)

– Sosial dumping må stanses på grensa, skriver Boye Ullmann i et debattinnlegg. – Ullmann skriver artikkel etter artikkel om arbeidsinnvandring uten å nevne de enorme verdiene arbeidsinnvandrerne har skapt i Norge, skriver Ellisiv Rognlien i et svarinnlegg.

Total items found: 58