Bergen: Bygging av Barne- og ungdomssykehus går bedre enn budsjettert

(Bergens Tidende, 27.09.18)

Helse Bergen hadde utfordringer med et bulgarsk elektrofirma. Arbeidstilsynet ble koblet inn grunnet mistanker om sosial dumping og det førte til merutgifter på 30-40 millioner kroner. Til tross for utfordringene har byggetrinn 1 av det nye Barne- og ungdomssykehuse gått bedre enn budsjettert. Gunstig konjekturer i bransjen er en av forklaringene. 

Omdømme til latvisk transportselskap synker drastisk

(Tungt.no, 28.09.18)

Transportmagasinet tungt.no tar for seg det latviske tungtrannsportfirmaets Kreiss omdømme, og mener det har gått fra meget godt i 2017 til heller labert i 2018. 

Sjømannsforbundet: Sosial dumping er velferdsamfunnets ugress

(NSF, 26.09.18)

Norsk Sjømannsforbund (NSF) advarer mot sosial dumping i norske farvann i form av at utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønn og eller arbeidsvilkår enn norske.

Avhandling blir til bok: Pakistanske arbeidsinnvandreres møte med Norge

(ISF, 28.09.18)

I 1967 var det fjorten pakistanere i Norge. Fire år senere hadde antallet økt til rundt ett tusen. Hvordan var de første pakistanske arbeidsinnvandrernes møte med Norge? Aud Korbøls klassiske studie fra 1974 kommer nå i bokform.

Nytt tiltak mot akrim i Trøndelag

(NHO Trøndelag, 27.09.18)

Tettpå: skal bidra til å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag. Det er utarbeidet egne veiledere for alle de kommunene som er med i tettpå:

SUA hadde over 1 million henvendelser på 10 år

(Fafo Østforum, 27.09.18)

I 2007 sto det første SUA-kontoret klart til å ta i mot utenlandske arbeidstakere. Hensikten med Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) gjennom disse ti årene har vært, og er fortsatt, å legge til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge, skriver SUA i årsrapporten for 2017.

Rapport om ELA: Norge risikerer å måtte gi mer makt til EU

(ANB siste.no, 26.09.18)

EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA) kan være effektivt for å bekjempe grenseoverskridende arbeidsmiljøkriminalitet, men kan føre til at Norge må avstå suverenitet. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Stortingets utredningsseksjon på oppdrag fra Arbeiderpartiet.

Østforums landrapporter er oppdatert

(Fafo Østforum, 26.09.18)

I Fafo Østforums landrapporter gis det fakta og tall om EUs medlemsland fra Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har vi tatt med Hellas, Italia, Portugal og Spania. Rapportene tar for seg økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Rapportene finner du her

Vil bosette utenlandsk arbeidskraft

(NRK Finnmark, 26.09.18)

Etter høyt folktallsnedgang har Nordkapp kommune mistet store inntekter. Kommunen ønsker nå å bosette arbeidskraft til for eksempel fiskenæringen fra utlandet.

Lanserer tiltak for å motvirke sosial dumping i egne anskaffelser

(Anbud365, 26.09.18)

Det regionale helseforetaket Helse Vest tar mål av seg til å bli en betydelig aktør i kampen mot sosial dumping. Foretaksgruppen skal bruke sine anskaffelser som verktøy. En serie tiltak legges fram på førstkommende styremøte.

Total items found: 58