Kommentar: Farlig høyt spill om EØS

(Siste.no / ANB, 23.09.18)

– Når det kommer regelverk fra EU som gjør arbeidsvilkår for norske arbeidsfolk dårligere, så skal vi være åpne for å si nei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Lederen i Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg, Arild Grande, åpner for at Ap kan sette ned foten for EUs nye arbeidsmarkedsbyrå. Ap-ledelsen synes å legge opp til et farlig høyt spill overfor EU. Alternativt er det et frieri overfor de EØS-kritiske, for ikke å si negative, røstene i partiet og ikke minst i fagbevegelsen. Da blir det mer et spill for galleriet, skriver Kjell Werner, ansvarlig redaktør ANB

Danmark: Prøveordning med ID-kort på byggeplasser

(3F, 07.09.18)

De neste to år skal det vises gyldig adgangskort for å få adgang til store byggeplasser i Københavns kommune. ID-ordningen er et ledd i kampen mod sosial dumping. Fagbevegelsen 3F håper ordningen blir permanent, og at andre kommuner vil følge efter.

Se også: Nå innfører også Horsens kommune innfører også ID-kontroll på byggeplasser (3F, 11.09.18)

Bedre lønn, men fortsatt utfordringer i renholdsbransjen

(Norsk Arbeidsmandsforbund, 19.09.18)

– Jeg opplever hardere konkurranse og at arbeidsvilkårene er under press, sa Trine Wiig Hagen, tillitsvalgt i AB Solutions AS og leder for lokalavdelingen Oslo/Akershus i Norsk Arbeidsmandsforbund, da hun deltok på Fafo Østforum seminaret der rapporten "Renholdsbransjen sett nedenfra" ble presentert og diskutert.

Rumensk sjåfør sover i førerhytta 10 uker av gangen

(lastebil.no, 19.09.18)

Det meste av frukten vi handler i Norge kjøres fra Spania av rumenske sjåfører som lever under svært dårlige vilkår. EU-domstolen har slått fast at 45-timers ukehvil ikke skal avholdes i lastebilen. Likevel er det nesten ingen internasjonale transportører som følger reglene. Og mens sanksjonene i utlandet er strenge, fremstår Norge nærmest som en fristat i ukehvil-sammenheng.

Meninger: – Stopp sosial dumping på grensa

(Manifest Tidsskrift, 18.09.18)

– Sosial dumping gjennom utnyttelse av arbeidsfolk fra fattige EU-land har blitt en alvorlig trussel mot lønns- og arbeidsvilkårene fagbevegelsen har kjempet fram i Norge. En fornuftig regulering må ha som mål å stoppe sosial dumping på grensa. Det betyr ikke å stoppe arbeidsinnvandrerne, men å sikre at fattigere lands lønns- og arbeidsvilkår legges igjen ved grensa, skriver Joachim Espe, leder av Rørleggernes fagforening og Eystein Garberg, leder for Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Vil eksportere Oslo-modellen til hele landet

(Dagsavisen, 18.09.18)

I sine tre år bak rattet i Oslo har Ap strammet inn for privatisering og sosial dumping. Nå vil partiet eksportere Oslo-modellen til hele landet.

Leder: – Vi trenger en solidarisk vending i europapolitikken

(Dagbladet, 19.09.18)

Når EU kommer venstresida i møte i arbeidspolitikken - hvorfor rykker Arbeiderpartiet fra? spør Dagbladet på lederplass. Utgangspunktet er at Sp, SV og Ap frykter at EUs planlagte arbeidsmarkedsbyrå skal frata nasjonen selvråderetten over arbeidslivspolitikken.

Debatt om arbeidslivets skyggesider

(NRK, 19.09.18)

Ap mener vi er på vei mot et løsarbeidersamfunn. Arbeids- og sosialministeren mener Ap skyter spurv med kanoner. Strømmestiftelsen bekymres av at den ansvarlige ministeren går i kjelleren av å høre om utfordringer i arbeidslivet. Les debattinnleggene her

Opptak Fafo-tv: Renholdere snytes fremdeles for lønn

(Fafo Østforum, 18.09.18)

Men generelt bedre lønnsforhold og tilfredshet med arbeidsmiljøet, ifølge en Fafo-undersøkelse som ble presentert på Fafo Østforum seminar 18. september. Undersøkelsen er foretatt i den seriøse delen av markedet. Norsk Arbeidsmandsforbund ga en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv, Fafos Youtube-kanal. Les mer

Arbeidsinnvandrere til Norge er mindre lykkelige enn flyktningene

(Minerva, 17.09.18)

 Somaliske innvandrere, med lav yrkesdeltakelse, er vesentlig lykkeligere enn nordmenn flest. Polakker, med høy yrkesdeltakelse, er vesentlig mindre tilfreds. Statistisk Sentralbyrå har i dag offentliggjort en rapport om innvandreres livskvalitet, skrevet av forsker Anders Barstad.

Total items found: 58