Rumenske bygningsarbeidere jobbet for luselønn

(Dagsavisen, 05.09.18)

Arbeiderne løp og gjente seg da Arbeidstilsynet kom på kontroll på en byggeplass på Oslo vest. Tilsynet viste store mangler på byggeplassen. Arbeiderne hadde 58 timers uke, og lønn under allmenngjorte timesatser. Alt arbeid på byggeplassen ble stanset av tilsynet etter besøket.

LO med ny strategi mot sosial dumping

(LO, 04.09.18)

– Fagbevegelsen spiller en helt avgjørende rolle i kampen for et anstendig arbeidsliv, og LOs reviderte strategi mot sosial dumping omhandler også vår egen innsats. Dette er en av de store solidaritetsoppgavene LO-medlemmene står overfor i årene som kommer, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Meninger: – Felles innsats mot sosial dumping

(LO / Klassekampen, 03.09.18)

– Ingeborg Hjeltnes i Juss-Buss slår i Klassekampen 30. august et slag for at fri rettshjelp også skal omfatte lønnsinndrivelse, altså at det offentlige skal betale privatpraktiserende advokater for å kreve inn lønn som uteblir.  LO er overbevist om at et organisert arbeidsliv er det beste hinder mot useriøse arbeidsgivere, skriver LO-sekretær Trude Tinnlund.

Fuglekassebygging for seriøsitet i vestfoldbyene

(Byggmesteren, 03.09.18)

Seriøsitet og rekruttering til yrkesfagene var temaer som fikk oppmerksomhet da håndverkslaug inviterte til fuglekassebygging på torgene i fire vestfoldbyer.

Fraktbrev-kaoset som lammer kontrollmyndighetene

(Lastebil.no, 03.09.18)

Det utføres regelmessige kabotasjeoppdrag på norske veger med mangelfull dokumentasjon. For mens regelverket er tydelig på hva et fraktbrev skal inneholde av informasjon, står det ingen steder at innholdet faktisk skal være lesbart. Uklare retningslinjer rundt krav til utfylling av fraktbrev gir kriminelle transportaktører fritt spillerom,skriver Lastebil.no.

NHO vil ha «Lille Doffin» for mindre anskaffelser

(NHO, 03.09.18)

NHO foreslår en ny database for offentlige innkjøp under terskelverdiene på 1.3 millioner kroner. – «Lille Doffin» vil sikre konkurranse og markedsadgang for små og mellomstore bedrifter, mener Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og leder for offentlige anskaffelser i NHO. – En lik åpning av markedet for alle, vil sikre flere arbeidsplasser, flere gründere, mer innovasjon og mindre arbeidslivskriminalitet, nettopp fordi markedet blir gjennomsiktig, sier Gjønnes.

Tusener får ikke lønna de har krav på i Norge

(FriFagbevegelse, 03.09.18)

Arbeidstilsynets svartjeneste får mange henvendelser fra personer som ikke hadde fått utbetalt lønn eller feriepenger.  Også ved Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere (SUA) kommer mange med spørsmål om manglende lønnsutbetaling. Etter spørsmål om arbeidskontrakt er dette den vanligste årsaken til at utenlandske arbeidstakere tar kontakt.

– Vi trenger bedre informasjonsflyt rundt HMS-kortene

(bygg.no, 02.09.18)

– HMS-kortene skal være et av de viktigste verktøyene i kampen mot arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen. I dag fungerer ikke informasjonsflyten rundt kortene godt nok – noe som gjør at kriminelle aktører finner smutthull for å kunne fortsette sin ulovlige aktivitet i næringen, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

Total items found: 58