Meninger: – EU sikter mot å bli vår beskytter

(VG, 11.09.18)

– Fra å ha vært et fredsprosjekt, til å bli et hovedsakelig økonomisk samarbeid, aner vi nå konturene av «EU som beskytter», skriver Sten Inge Jørgensen, og viser blant annet til at EU slår ned på den usunne konkurransen fra de useriøse "vill vest"-firmaene.

 

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

(Arbeids- og sosialdepartementet, 10.09.18)

Målgruppen for veilederen er offentlige innkjøpere. Offentlig sektor kjøper for opp mot 500 milliarder i året. Det innebærer et stort samfunnsansvar. Den nye veilederen vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Bedre informasjonsutveksling skal styrke samarbeidet mot akrim

(Justisdepartementet, 07.09.18)

Personvernet har trumfet jakten på kriminelle i arbeidslivet. De samlokaliserte a-krimsentrene og det nasjonalt tverretatlige analyse- og etterretningssenteret (NTAES) har ikke kunnet utveksle personopplysninger. Nå legger regjeringen fram forslag  til endringer i personopplysningsloven.

Les forslaget: Prop. 115 L (2017–2018) Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)

Piloter om irsk datterselskap: – Sosial dumping

(ABC Nyheter, 07.09.18)

– Hvis ikke det er sosial dumping, vet ikke jeg: De bringer inn arbeidskraft tidlig mandag morgen, og flyr dem hjem fredag. Pilotene betaler ikke skatt til Norge, SAS betaler ikke arbeidsgiveravgift og pilotene jobber for lavere lønn enn vanlige, faste ansatte, sier Christian Laulund, leder Norske SAS-flygeres forening.

LO: Fokus har vært på akrim. På tide å trekke frem sosial dumping

(FriFagbevegelse, 06.09.18)

– Grunnen til at vi en stund har hatt fokus på arbeidslivskriminalitet er for å vise alvoret, men alt begynner med sosial dumping. Derfor vil vi prioritere dette framover, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Hun har ledet LOs arbeid med ny strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Lite vi kan gjøre for underbetalte rumenske arbeidere, sier fagforeningsleder

(FriFagbevegelse, 07.09.18)

Fagforeningen til bygningsarbeiderne bistår ikke uorganiserte arbeidstakere, men er positiv til en tjeneste som kan drive inn lønnskrav.

Norden og Baltikum samarbeider mot akrim

(Arbeidsliv i Norden, 06.09.18)

– Enten en kaller det ordning och reda, social dumping, svart eller grå økonomi er et grenseoverskridende samarbeid nødvendig for å komme kriminalitet i arbeidslivet til livs, skriver Berit Kvam, redaktør for Arbeidsliv i Norden. "Ordning och reda i arbetslivet" er tema i dette nyhetsbrevet

RKL: Utenlandske arbeidstakere kan ikke betales mindre

(FriFagbevegelse, 06.09.18)

Arbeidstilsynet har sett på saker med problemer knyttet til dekking av reise, kost og losji for utenlandske arbeidere som jobber i Norge. – Bygningsarbeidere som blir sendt rundt på nye arbeidssteder skal ha dekket utgiftene. Det er en omgåelse av regelverket å si at de utenlandske arbeidstakerne til enhver tid bor på det stedet de utfører arbeid, sier Arbeidstilsynets Gry Singsaas.

Transport: – Økt internasjonalt samarbeid nødvendig

(YTF, 04.09.18)

– Mye av det som påvirker vår arbeidsdag og våre arbeidsforhold, vedtas i dag i større grad i Brussel enn på Stortinget eller i Regjeringen. EU spriker i mange retninger. Tilsynelatende virker det som ren bingo i hvilken retning flertallet til slutt går. Dette er også tilfellet når det gjelder transportbransjen og de nye mobilitetspakkene. Det er viktigere enn noen gang at vi arbeidstakere i transportsektoren organiserer oss og samarbeider over landegrensene, skriver Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Kriminelle aktører misbruker HMS-kortet

(bygg.no, 05.09.18)

HMS-kortet i bygg og anlegg er kun gyldig så lenge ansettelsesforholdet som kortet ble utstedt for, består. Likevel har de fysiske kortene en standard gyldighetstid på to år. Koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug, bekrefter at det er et problem at kriminelle aktører bruker kortvarige arbeidskontrakter for å skaffe HMS-kort.

Total items found: 58