Skip to main content

Fafo-notat: Kortere kjeder - mindre sosial dumping?

Fafo-notat: Kortere kjeder - mindre sosial dumping?

Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg

Eldring, Line og Rolf K. Andersen

Fafo-notat 2014:09.

Publikasjonsår: 2014Relaterte seminarer

Relaterte tema