Skip to main content
11. januar, dialogmøte: Mer useriøsitet og kriminalitet enn vi tror?

11. januar, dialogmøte: Mer useriøsitet og kriminalitet enn vi tror?


Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet, og undersøkelsene har avdekket omfattende brudd på lov og regelverk. Hva gjør byggherren og entreprenørbransjen for å snu trenden?

(Vegnett, 03.01.19)
Prekær mangel på taktekkere i Norge

Prekær mangel på taktekkere i Norge


Svenn Gøran Mork fra rekrutteringsselskapet Mork har rekruttert over 600 taktekkere til det norske markedet. Han har særlig rekruttert arbeidere fra Polen, men nå er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft i det europeiske markedet sterkt fallende. – Det høye aktivitetsnivået, ikke minst i Polen, fører til at det ikke er like attraktivt for de utenlandske arbeiderne å komme hit forteller Mork. Han mener vi er nødt til å ta grep for å snu situasjonen.

(Bygg.no, 11.12.18)
 Forsvarsbygg ber useriøse aktører holde seg unna utbygningen av Evenes flystasjon

Forsvarsbygg ber useriøse aktører holde seg unna utbygningen av Evenes flystasjon


John Ommund Syvertsen er utbygningssjef for Evenes i forsvarsbygg, han advarer useriøse aktører mot å forsøke seg. - Vi vil vise markedet at utbyggingen ved nye Evenes flystasjon sjekker alle, og vi er i ferd med å inngå en intensjonsavtale med A-krimsenteret i Nordland. Arbeidstilsynet, Skatt og NAV er med på laget som skal sikre at utbyggingen gjennomføres etter boka.  

(NTBinfo, 03.12.18)
Adecco vil bli lærebedrift

Adecco vil bli lærebedrift


For første gang søker et bemanningsbyrå om å bli godkjent som lærebedrift i betong- og tømrerfaget i Oslo. Nye seriøsitetsbestemmelser og lærlingklausuler i offentlige anskaffelser, har ført til at mange flere bedrifter på Østlandet nå søker om godkjenning.

(Byggmesteren, 27.11.18)
Nytt Fafo-notat: Lav lønnsvekst i bygg

Nytt Fafo-notat: Lav lønnsvekst i bygg


Bård Jordfald har sett på lønnsutviklingen i byggebransjen i årene etter 2008. Det viser seg at lønnsveksten er lavere enn i resten av privat sektor. Blant arbeidstakerne fra Øst-Europa er det 14 prosent som får dårligere betalt enn det som er fastsatt i allmenngjøringsforskriften . 48 prosent hadde lønn på eller rett over minstesatsen.

(Fafo Østforum, 23.11.18)
Flere vil kopierer «uro-ordningen» mot arbeidslivskriminalitet

Flere vil kopierer «uro-ordningen» mot arbeidslivskriminalitet


Vidar Sagmyr i byggebransjens uropatrulje i Trondheim ble drapstruet etter en byggeplasskontroll. Trondheim har i tre år hatt en uro-patrulje dette er lengst i Europa, nå er Oslo og Stockholm i ferd med å følge etter. Målet er en seriøs byggebransje der man konkurrerer på like vilkår. Sagmyr samler tips fra bransjens egne folk og har tipset myndighetene omtrent ett tusen ganger om uregelmessigheter. 

(Arbeidsnytt, 17.11.18)
10 år siden syv polske bygningsarbeidere mistet livet - ingen stilt til ansvar

10 år siden polske bygningsarbeidere mistet livet - ingen stilt til ansvar


Fagbevegelsen i Drammen markerte dagen på branntomta ved Gulskogen stasjon. Huset var ikke i henhold til brannforskriftene og det var ikke beregnet på 22 beboere, som bodde der på branntidspunktet. Huseier forklarte at alt var i orden da de leide ut huset tre år tidligere, Proffjobb var leietaker og leide huset videre til et polsk selskap der en av beboerne var eier. Han bodde i huset da det brant, men møtte ikke som vitne i rettsaken og har heller ikke uttalt seg om saken i etterkant. 

(FriFagbevegelse, 09.11.18)
Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske

Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske


Innvandrere eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp på norske byggeplasser, og rapporterer også om flere helseplager enn norske håndverkere. Det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim forteller at å sette arbeidstakerne til tungt og ensidig arbeid fordi de er billigst i praksis er sosial dumping. 

(Bygg.no, 06.11.18)
Tariffnemda vedtok fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Tariffnemda vedtok fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge


Tariffnemdas vedtak kom etter å konkludert med at vilkårene for allmenngjøring fortsatt er tilstede. Både statistikk fra SSB over utenlandske arbeidstakeres lønn og Arbeidstilsynets beskrivelse av forholdene i bransjen ligger til grunn for nemndas avgjørelse. 

(Byggenæringens Landsforening, 01.11.18)
Meninger: – Anarki i byggebransjen på Helgeland

Meninger: – Anarki i byggebransjen på Helgeland


I et leserbrev tar Byggmesterforbundet for seg avsløringene om useriøse aktører i bransjen på Helgeland. Byggmesterforbundet støtter a-krimaksjonene mot utførende firmaer, men sier det også må fokuseres på den som bestiller.

(Rana Blad, 30.10.18)
Egen uro-patrulje i Oslo

Egen uro-patrulje i Oslo


Fra nyttår får Oslo sin egen uropatrulje som skal gå etter kriminelle i byggebransjen. Arbeidsgivere og fagforeninger i Oslo og omegn går sammen  om prosjektet for å komme kriminelle i byggebransjen til livs. De skal ikke selv agere direkte overfor kriminelle, men være et supplement til tilsynsmyndigheter og a-krimsentrene.

(Dagsavisen, 26.10.18)
Vil stramme inn på gjennomsnittsberegning av overtid

Vil stramme inn på gjennomsnittsberegning av overtid


Fire stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet foreslår å endre arbeidsmiljøloven for å stramme inn adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstid, blant annet i byggenæringen. De ønsker at adgangen blir forbeholdt virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale. En årsak er at ordningen brukes for utenlandske arbeidstakere som ansettes lokalt, men med gjennomsnittsberegning som er basert på at de er pendlere.

(bygg.no, 26.10.18)