Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?


På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Fafo Østforum
Ny Fafo-rapport: Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere

Ny Fafo-rapport: Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere


På Fafo Østforum seminaret 16. juni lanserte vi Fafo-rapporten Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere. Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel.

De grovt utnyttede arbeidstakerne som omtales i denne rapporten befinner seg nederst på arbeidslivsstigen, og vil ofte ha behov for hjelp med mat, klær og husly i tillegg til det rent arbeidsrettslige.

Fafo Østforum
Få mener at arbeidsinnvandrere kan lønnes lavere

Få mener at arbeidsinnvandrere kan lønnes lavere


Kun 8 prosent er helt eller delvis enig i utsagnet «Arbeidsinnvandrere kan lønnes lavere».

Det viser en fersk undersøkelse som Respons Analyse har gjennomført på oppdrag fra Fafo.

Fafo Østforum, 09.06.22
Arbeidsinnvandringen uteblir etter pandemien

Arbeidsinnvandringen uteblir etter pandemien


Fra toppen i 2019 har hver fjerde arbeidsinnvandrer forsvunnet fra Norge.

– Invasjonen av Ukraina bidrar til mangel på arbeidskraft, sier Fafo-forsker Rolf K. Andersen.

E24, 06.06.22
Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

Nytt Fafo-notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020


Et nytt notat fra Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. De kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene.

Fafo Østforum, 01.06.22
I 14 år har sjøfolk kjempet for norsk lønn i norske farvann. Nå kan de endelig juble

I 14 år har sjøfolk kjempet for norsk lønn i norske farvann. Nå kan de endelig juble


Regjeringen er klar med et lovforslag som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen jubler, og sier at regjeringen nå legger ballen på straffemerket slik at det bare gjenstår å sette ballen i mål. Forbundsleder i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, kaller det en modig handling.

FriFagbevegelse, 29.05.22
Opptak fra Fafo Østforum seminar 3. mars: Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 3. mars: Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?


Fagbevegelsen jubler. Arbeidsgiverne lurer på hvorfor de ikke er tatt med på råd. Forslag til nytt regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak skaper sterke reaksjoner. På dagens seminar var det innledninger og debatt. Opptak av seminaret kan du se på seminarets nettside

Der finner du også pdf-versjon av presentasjonene, seminarprogrammet og lenker til relevante nyhetssaker og debattinnlegg.

Fafo Østforum, 03.03.22
Nytt Fafo-prosjekt om arbeidsinnvandere og fagorgansering

Nytt Fafo-prosjekt om arbeidsinnvandere og fagorgansering


Fafo-forskerne Kristine Nergaard (bildet) og Anne Mette Ødegård skal finne ut hvor stor andel av arbeidsinnvandrerne som er fagorganiserte. Det skal gjøres på oppdrag fra Arbeidsinnvandrerutvalget. Prosjektet vil både omfatte arbeidsinnvandrere fra de nyeste EU-landene og tredjeland (land utenfor EU-EØS).

Fafo Østforum, 11.02.22
Utvalg ønsker dine innspill!

Utvalg ønsker dine innspill!


Arbeidsinnvandrerutvalget skal vurdere virkemidler for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

– Vi tar gledelig imot alle innspill til arbeidet vårt. Har du innspill eller ideer som kan være til nytte? Send en e-post til oss – alle innspill vil bli lest!, skriver utvalget.

Arbeidsinnvandrerutvalget, 08.02.22
Nytt Fafo-prosjekt: Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter

Nytt Fafo-prosjekt: Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter


Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen har fått et forskningsråds-prosjekt gjennom nåløyet «Unge forskertalenter»: «Provision of Labour rights to Migrant Workers (PROMI) som har fått den norske tittelen «Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter (BAR)», som begynner nå og varer til 2025.

Fafo Østforum, 07.02.22
Østforums landrapporter: oppdaterte nøkkeltall og ny layout

Østforums landrapporter: oppdaterte nøkkeltall og ny layout


Fafo Østforums landrapporter går gjennom nøkkeltall for 15 EU-land som er særlig relevant for arbeidsinnvandringen til Norge. Nå er rapportene oppdatert og fått ny og mer oversiktlig layout. Økonomi, arbeidsmarked og partssamarbeid står sentralt i de enkelte rapportene.

Fafo Østforum, 01.02.22
All Fafos forskning om innleie av arbeidskraft

All Fafos forskning om innleie av arbeidskraft


Regjeringen har foreslått innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft. Fafo vært en viktig premissleverandør for å forstå denne formen for arbeidstilknytning og selve bemanningsbransjen. Vi har derfor samlet en oversikt over vår forskning på en enkelt side.

Fafo Østforum, 31.01.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie