Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Oppdatert Fafo-rapport om menneskehandel i arbeidslivet

Oppdatert Fafo-rapport om menneskehandel i arbeidslivet


Mange forbinder menneskehandel, eller «trafficking», med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Denne oppdaterte sammendragsrapporten samler kunnskapen Fafo-forskerne har om tematikken, på oppdrag fra Østersjørådet. Det opprinnelige prosjektet ble utført på oppdrag fra Oslo kommune og finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning.

Fafo Østforum, 11.06.21

Ny Fafo-rapport om irregulær bistand til irregulære migranter i norske storbyer


I Norge lever det et ukjent antall irregulære migranter, altså personer som ikke har lovlig opphold. Noen av de irregulære migrantene livnærer seg gjennom ulovlig arbeid.
 
– Noen kommer for å jobbe – andre jobber for  å klare seg her. Stiller svakt i forhandlinger og er sårbare for utnytting, sa Fafo-forskerne Ragna Lillevik og Guri Tyldum da de i dag presenterte en ny Fafo-rapport om irreguær bistand til irregulære migranter.

Fafo Østforum, 02.06.21
Fafo Østforum i ny drakt

Fafo Østforum i ny drakt


For å markere fortsettelsen av Fafo Østforum i tre nye år, har nettsidene fått nytt utseende, og vi har endelig fått egen logo. Håper dette er noe våre lesere blir fornøyde med. Meld gjerne tilbake om feil og mangler. Vi tar sikte på å komme i mål med bli-ny-prosessen før sommerferien.  

Fafo Østforum, 28.05.21
Nedstengingen har rammet utenlandsk arbeidskraft hardest

Nedstengingen har rammet utenlandsk arbeidskraft hardest


Utenlandsk arbeidskraft har stått for 30 prosent av den reduserte sysselsettingen i Norge det siste året.

– Dette kan både skyldes at utlendinger jobber i næringer som er blitt hardt rammet, og det kan skyldes at stengte grenser hindret dem i å pendle tilbake til Norge, sier seniorforsker Anne Mette Ødegård i Fafo.

Men det kan også være kjennetegn ved den enkelte arbeidstakerens situasjon.

E24, 24.05.21

Litauere og polakker mener seg utsatt for lønnsdiskriminering


Fafo-undersøkelsen «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen» er den aller første spørreundersøkelsen blant bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. I denne artikkelen kommenteres funnene av representanter fra Fellesforbundet, Tankesmien Agenda, Hope for Justice i Norge og Byggearbeidernes Fagforening.

Utrop, 20.05.21
Kronikk: – Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer

Kronikk: – Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer


– Arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Litauen har kommet for å bli. Er de blitt integrert? Og er majoritetssamfunnet villig til å se på dem som noe mer enn billig arbeidskraft? spør Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

Dagsavisen, 19.05.21
Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud

Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud


– At bedriftene har mange ansatte med godkjent fagkompetanse, kan gjøre dem mer konkurransedyktige i anbudsprosesser, sier direktør Kristin Vinje i NOKUT i en kommentar til Fafo-rapporten om erfaringene med NOKUTs godkjenningsordning

Anbud265, 18.05.21
Hvordan har polske og litauiske arbeidere det egentlig i Norge?

Hvordan har polske og litauiske arbeidere det egentlig i Norge?


Det er på tide at vi snakker om den manglende integreringen av arbeidsinnvandrerne, mener Fafo-forskere. Vi har en omfattende integreringspolitikk rettet mot innvandrere utenfor EØS-området her i Norge. Men når det gjelder arbeidsinnvandrerne som kom hit etter EU-utvidelsen for 17 år siden, finnes det ingen politikk.

forskning.no, 17.05.21

Ny Fafo-rapport: Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen


Dette er den aller første spørreundersøkelsen blant bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Til sammen 1000 polske og litauiske arbeidstakere er blitt spurt om arbeids- og levekår. Flertallet av dem har bodd i Norge i en årrekke, er fast ansatt og i liten grad utsatt for dårlig behandling på jobb. Samtidig er arbeidsinnvandrerne konsentrert i bestemte deler av arbeidsmarkedet, har lavere inntekt enn gjennomsnittet av norske lønnstakere og eier i mindre grad sin egen bolig.

Fafo Østforum, 11.05.21
Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid


Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa dras hit av gode lønninger, viser Fafo-undersøkelse. Et flertall av dem som bosetter seg her, slik som Eglė (bildet) og Mindaugas, ønsker å bli. De brøt opp fra Litauen med tre barn og to katter.

FriFagbevegelse, 11.05.21
Opptak fra 11. mai: Fafo Østforum webinar med ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Opptak fra 11. mai: Fafo Østforum webinar med ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge


For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

Fafo Østforum, 11.05.21

Ny Fafo-rapport: Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev


Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble etablert i 2016, og forvaltes av NOKUT. Denne rapporten ser på virkninger og erfaringer etter fire års drift. Forskerne konkluderer med at ordningen i mange tilfeller kan virke positivt på arbeidsvilkår og jobbmuligheter for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene som trenger dokumentasjon.

Fafo Østforum / NOKUT, 04.05.21

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie