Skip to main content
 

Verft-selskap dømt for grove brudd på arbeidsmiljøloven

  • 06. juni 2022

På papiret så alt fint ut. Men falske timelister skjulte underbetaling av arbeidere. Nå er en underleverandør ved Ulstein Verft dømt i retten.

I januar 2020 troppet en rekke etater, blant annet Arbeidstilsynet, opp ved porten til Ulstein Verft. Nå skulle lønn, arbeidstid og kontrakter kontrolleres. Det uanmeldte besøket var det første i «Operasjon verft». Gjennom to år har utenlandske selskaper med arbeidere ved verft i Møre og Romsdal blitt undersøkt.

Ved Ulstein Verft ble ni arbeidere fra det litauiske selskapet Izoton kalt inn til intervju. Selskapet har de siste årene jobbet ved flere norske verft.

Arbeidstilsynet regnet ut at selskapet hadde spart nesten 200.000 kroner på underbetaling av de ni arbeiderne gjennom tre måneder.

Izoton fikk et gebyr på 600.000 kroner, men nektet å betale gebyret. I stedet saksøkte de staten. Nå har det falt dom i rettssaken mellom staten og Izoton om lovbruddene ved Ulstein Verft. Izoton tapte på alle punkter.

Les hele saken: Verft-selskap dømt for grove brudd på arbeidsmiljøloven (NRK, 06.06.22)

 
Nyhet