LO-sjefen tornar mot verfta: – Det er slaveliknande kontraktar

  • 04. mai 2022

LO og Fellesforbundet reagerer kraftig på arbeidsforholda ved norske skipsverft. Arbeidsministeren varslar storreingjering i arbeidslivet. Over sommaren kjem ein handlingsplan mot sosial dumping.

I går offentleggjorde Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten resultata av «Operasjon verft» – eit to år langt tilsynsarbeid ved verft i Møre og Romsdal.

– Det er slaveliknande kontraktar. Det er fullstendig uakseptabelt at vi har det slik i Noreg. Leiar i LO, Peggy Hessen Følsvik, omtalar rapporten om arbeidsforholda ved åtte verft som sjokkerande lesing.

Leiar i Fellesforbundet, Jørn Eggum, besøkte verftet berre ei dryg veke før Arbeidstilsynet slo til. Han seier dei tillitsvalde på verftet då var skeptiske til lønn, arbeidsvilkår og buforholda til dei innleigde arbeidarane.

Følsvik og Eggum etterlyser strengare reglar for innleige av arbeidskraft.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) seier regjeringa vil stramme inn regelverket. Eitt av tiltaka er skjerpa reglar for å sikre at arbeidarar i hovudsak skal vere tilsett i den bedrifta der dei jobbar, ikkje innleigde frå underleverandørar.

Les hele saken: LO-sjefen tornar mot verfta: – Det er slaveliknande kontraktar (NRK Møre og Romsdal, 04.05.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie