Skip to main content
 

Arbeidstilsynet ville gi selskap millioner i gebyr – men loven forbyr det

  • 15. juni 2022

Overtredelsesgebyret skal «overstige gevinsten som er oppnådd» ved lovbrudd. Men uansett hvor mye et selskap tjener på å bryte loven, kan ikke gebyret fra Arbeidstilsynet overstige 1,65 millioner kroner. Nå krever Fellesforbundet at grensen fjernes.

NRK har i flere saker omtalt grove brudd på arbeidsmiljøloven ved norske skipsverft. Nå kan NRK avsløre at selv om Arbeidstilsynet ville ilegge et gebyr større enn gevinsten ved lovbruddene, var det umulig.

Det litauiske selskapet Staff 365 sparte 3,2 millioner på å underbetale arbeiderne, og maks bot ble 1,65 millioner.

– Det bør ikke være noe tak. Gebyret bør kunne settes etter lovbruddene. Det må svi. Her har Stortinget og regjeringen en jobb å gjøre, sier Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet.

Arbeidsrettsadvokat Mari Verling stiller spørsmål ved om den preventive effekten ved dagens gebyrtak er tilstrekkelig.

Les hele saken: Arbeidstilsynet ville gi selskap millioner i gebyr – men loven forbyr det (NRK, 15.06.22)

 
Nyhet