Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen

  • 12. juli 2016

For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Fafo har evaluert ordningen.

Sentrale bransjeaktører mener godkjenninsordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Det er slik at kundene ikke kjenner den godt nok. Fafos undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap.

Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

roa mob kne sit

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie