Skip to main content
 

Innspill til Anskaffelsesutvalget

02. august 2023

Anskaffelsesutvalget skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Første delleveranse fra utvalget skal legges frem 4. november 2023, andre delleveranse 4. mai 2024. Utvalget ønsker innspill. Nedenfor er nyhetssaker om noen av de innkomne innspillene.

Slik kan man forbedre anskaffelsesreglene, mener Nye Veier. Nye Veier AS, som mener Anskaffelsesutvalget bør vurdere muligheten for å samle dagens anskaffelseslov og flere/samtlige av de ulike forskriftene i et nytt felles rammeregelverk for offentlige anskaffelser i Norge. (Anbud365, 02.08.23) Les hele innspillet

Stor-entreprenør ønsker påbud om å bruke standardkontrakter. I et innspill til Anskaffelsesutvalget kritiserer Skanska offentlige oppdragsgivere som endrer på risikofordelingen i standardkontraktene uten at det er noe spesiell årsak – utover at det tydeligvis er ønskelig å skyve risiko over på entreprenøren. (Anbud365, 02.08.23) Les hele innspillet

Debatt: – Det bør ikke være aktuelt å ta betalt for innsyn. – En regel om gebyr for innsyn i offentlige dokumenter gjøre det unødvendig vanskelig for leverandører å håndheve sine rettigheter etter anskaffelsesregelverket og det vil være et hinder for nytenking og innovasjon på et område som har behov for revisjon, skriver Oscar Røseth Lindbäck og Johanne Førde, fra advokatfirmaet Schjødt. (Anbud365, 23.06.23)
Innlegget er en kommentar til et innspill fra Universitetet i Bergen (UiB) til lovutvalget for offentlige anskaffelser den 31. mai 2023

 

Nyhet