Skip to main content
 

Snart leverer Anskaffelsesutvalget

27. oktober 2023

Etter hva Anbud365 erfarer kommer Anskaffelsesutvalget med sin første leveranse 10. november. Utvalget som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitet i Bergen, skal i denne omgang levere på bl.a. ny regelstruktur, forenkling av innholdet i regelverket og en gjennomgang av reglene for ulike samfunnshensyn.

Utvalget skal levere sitt arbeid i form av en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet. Første delleveranse skal overleveres i november 2023, og andre delleveranse 4. mai 2024.

Informasjon om utvalgets mandat og medlemmer finner du på nettsiden: anskaffelsesutvalget.no

Nyhet