Skip to main content
 

10. november kl. 12: Direktesending fra overrekkelse av forslag til nye anskaffelsesregler

09. november 2023

Fredag 10. november mottar næringsminister Jan Christian Vestre første utredning (NOU) fra utvalget for offentlege anskaffelser. Der kan forventningene fra Anskaffelseslovutvalget ledet av professor Halvard Haukeland Fredriksen knyttes til: Klima og miljø, forenkling og Norgesmodellen.

Da utvalget tok til med sitt arbeid for et år siden, fikk de denne hilsenen fra Vestre: Når vi har et regelverk som er så byråkratisk at det trengs en veiledning på over 350 sider for å forstå det, sier det seg selv at vi er på ville veier.

Halvard Haukeland Fredriksen leiar utvalet som i fjor fekk i oppdrag å revidere regelverket.

Oppgaven har vært å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle innkjøpsregelverket. Utvalget er òg bedt om å klargjøre regelverkets forhold til EØS-retten. Rapporten som næringsministeren tar imot i morgen er den første av to utredninger, den andre er ventet i mai neste år.

Nærings- og fiskeridepartementet strømmer overrekkelsen og presentasjonen: 
se sendingen 10. november kl.12.00-12.30: Næringsministeren tek imot NOU om offentlege anskaffingar

 

Nyhet