Skip to main content
 

Oppfordring: Løft frem SMB-handlingsrommet i anskaffelsesreglene

11. januar 2024

I EU er det for lengst erkjent at måten offentlige anskaffelser gjennomføres på, kan gjøre det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å delta. Men det finnes regler i anskaffelsesdirektivene som nettopp legger til rette for SMB-ene.

Bl.a. kan man la være å følge direktivet for enkeltkontrakter opp til 20 % av de samlede kontrakters verdi, forutsatt at hver enkeltkontrakt ikke overstiger 80 000 EURO (for varer og tjenester). Såvel Anskaffelsesutvalget som Nærings- og fiskeridepartementet oppfordres nå til å tydeliggjøre dette handlingsrommet i kommende norske regelverk.

Innspillet fra Lystgården og Bybonden i Bergen er ført i pennen av CMS Kluge Advokatfirma. Det er både sendt som en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet som for tiden har delutredning nr. 1 fra Anskaffelsesutvalget på høring.

Nyhet