Skip to main content
 

Høring ny anskaffelseslov: 80% vil droppe Vestres 30% vekting av miljø- og klimakrav

22. februar 2024

En rask sjekk Anbud365 har foretatt, viser at over 80% av høringssvarene til delutredning nr. 1 fra Anskaffelsesutvalget vraker kravet om 30% miljø- og klimavekting. De samler seg om utvalgets forslag om å ta utgangspunkt i ytelsen man skal kjøpe i stedet.

Ved årsskiftet innførte regjeringen en forskriftsendring med krav om at klima- og miljøkrav skal vektes minimum 30% som hovedregel i offentlige anskaffelser. Sist høst avleverte Anskaffelsesutvalget sin første av to delutredninger, der man tok til orde – enstemmig – for at det var kvaliteter ved ytelsen man skulle sikte seg inn mot når det gjelder å stille klima og miljøkrav. 30%-regelen vant ikke frem i utvalget.

Nå har utredningen fra utvalget vært på høring. I skrivende stund er det publisert 135 høringssvar. Næringsminister Vestre har som ambisjon å fremme forslag til ny lov for Stortinget i inneværende periode, dvs. en gang før oktober 2025. Det betyr at ny lov kommer enten 1. juli det året eller 1. januar 2026. Om statsrådens ambisjon holder. Delutredning nr. 2 fra Anskaffelsesutvalget er ventet i første halvdel av mai.

Nyhet