Skip to main content
 

Forslag til ny anskaffelseslov: Skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige

10. november 2023

– Offentlige og private aktører trenger et regelverk som er enklere å forstå og mer tilgjengelig. Samtidig må et nytt regelverk støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa næringsminister Jan Christian Vestre da han i dag fikk overlevert den første av to utredninger fra Anskaffelsesutvalget.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året. Nå foreslår et regjeringsoppnevnt lovutvalg å endre loven som styrer innkjøpene. Næringsministeren vil jobbe for å få en ny lov på plass så raskt som mulig, skriver departementet i en pressemelding.

– Offentlige og private aktører trenger et regelverk som er enklere å forstå og mer tilgjengelig. Samtidig må et nytt regelverk støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, bærekraft og verdiskaping i hele landet. Dette vil bidra til like konkurransevilkår for de seriøse aktørene, sier Vestre.

Næringsministeren fikk i dag overlevert den første av to utredninger fra utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen.

Utvalget foreslår en ny struktur for regelverket, tydeliggjøring av reglene for samfunnshensyn – som klima og miljø – og forenkling av reglene for både små og store anskaffelser. Utvalget har også synliggjort forholdet til EØS-retten.

Nyhet