Samferdselsdepartementet, 22.06.22

EUs mobilitetspakke: Nye regler for veitransport sikrer et anstendig arbeidsliv

– Regjeringen har som mål at alle skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv. Jeg er derfor glad for at vi nå samordner de norske reglene med EUs mobilitetspakke, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det betyr at det kommer nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet. Med det nye regelverket, har det blant annet blitt enklere å utføre kontroller.

– Etter de nye reglene skal fartsskriveren også kunne brukes til å kontrollere regler om kabotasje og arbeidstid for sjåfører. Vi strammer inn kabotasjereglene. For godstransport kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge, sier Nygård.

Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens «sosiale del» som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars. Før de nye reglene kunne gjelde i Norge, måtte det gjøres endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Stortinget har nå har vedtatt regjeringens forslag til lovendringer, og lovvedtaket ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag.

Les hele pressemeldingen: Nye regler for veitransport sikrer et anstendig arbeidsliv (Samferdselsdepartementet, 22.06.22)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie