Stortinget, 29.06.22 og 04.07.22

EUs minstelønnsdirektiv: EØS-relevant eller ei?

– Både den førre og den noverande regjeringa har tidlegare gitt uttrykk for at direktivet ikkje er EØS-relevant. Vurderer regjeringa framleis EUs minstelønnsdirektiv som ikkje EØS-relevant – kvifor, eller kvifor ikkje? spør Ingrid Fiskaa (SV).

I sin begrunnelse for spørsmålet skriver Fiskaa:

EUs ministerråd og EU-parlamentet blei 7. juni einige om utforminga av minstelønnsdirektivet. Rådet vedtok så direktivet 16. juni. Det er venta endeleg vedtak i EU-parlamentet i september, med komitébehandling i juli.

I Arbeids- og inkluderingsdepartementets EØS-notat frå 26. mai 2021 heiter det: «Den foreløpige vurderingen innebærer at Norge ikke vil være forpliktet til å innlemme rettsakten. Den rettslige vurderingen av EØS-relevans vil ferdigstilles når den endelige rettsakten foreligger.»

Spørsmålet var stilt til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, som blant annet svarer:

Departementet har tidligere vurdert Kommisjonens opprinnelige utkast til å falle utenfor EØS-avtalens virkeområde. Når den endelige direktivteksten foreligger, vil det på vanlig måte bli foretatt en juridisk gjennomgang av rettsakten. Den endelige vurderingen av om minstelønnsdirektivet er EØS-relevant vil derfor bli gjort på et senere tidspunkt.

Les hele spørsmålet (29.06.22) og svaret (04.07.22) (Stortinget)
 


Relaterte tema

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie