Skip to main content
 

Reagerer på ytring om at EUs minstelønnsdirektiv er inspirert av den danske modellen

26. august 2022

– Det er virkelighetsfjernt når A4 skriver at deler av EUs minstelønnsdirektiv kan styrke fagbevegelsen. For enhver politisk innblanding i lønnssaker er et angrep på den danske modellen som vi ikke kan forutse de mulige konsekvensene av, skriver Bente Sorgenfrey, nestleder FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

Utdrag fra innlegget:

Det påstås at EU-kommisjonens minstelønnsdirektiv er inspirert av den danske modellen.

Ordene kommer fra arbeidskommissær Nicolas Schmidt, og de gjentas i starten av A4s analyse fra 16. august. Men de gir ikke mening. Fordi ethvert lovverk om lønnsdannelse er i klar konflikt med den danske modellen.

Vår motstand handler først og fremst om at vi er dypt bekymret for at EU skal få innflytelse på et område som er uttrykkelig unntatt fra EU-lovgivningen. I Lisboa-traktaten er det helt klart at EU ikke kan lovfeste om lønnsvilkår, streik, rett til lockout og organisasjonsfrihet.

Vi tror ingen er ute etter å plage oss. Men når EU tar en stor titt på begrensningene i traktaten, hva er det neste? Kan vi risikere at det kommer forslag om de andre områdene nevnt i unntaket – f.eks streikeretten?

Les hele saken: Bente Sorgenfrey revser A4-analyse: Virkelighedsfjern og forkerte antagelser (A4 Arbejdsliv.dk, 26.08.22)

 
Nyhet