Skip to main content
 

Dansk fagbevegelse vil annulere minstelønssdirektivet

  • 13. september 2022

Fagbevægelsens Hovedorganisasjon (FH) oppfordrer den danske regjeringen til å reise et såkalt annulleringssøksmål mot hele EUs minstelønnsdirektiv.

I Danmark har arbeidslivets parter og den danske regjeringen vært motstandere av minstelønnsdirektivet fra dag én. Danmark har også stemt nei i EUs Ministerråd når direktivet er behandlet.

– Vi mener det kan undergrave det danske avtalesystemet at EU blander seg inn i lønnssaker. EU må ikke blande seg inn i hvordan vi organiserer arbeidsmarkedet vårt i Danmark, sier FH-leder, Lizette Risgaard.

FH vil i den kommende tiden gå i dialog med regjeringen om de neste stegene.

Les hele saken: En samlet FH-fagbevægelse opfordrer regeringen til annullationssøgsmål ift. EU-mindsteløn (FH, 13.09.22)

 
Nyhet