Skip to main content
 

Er EUs minstelønnsdirektiv EØS-relevant? Nytt nummer av EU&arbetsrätt

  • 04. april 2022

Må Norge og Island implementere EU-direktivet om tilstrekkelig minstelønn når (hvis?) det blir vedtatt? Dette er ikke gitt, til tross for at de to landene vil være bundet av de fleste EUs arbeidsrettslige direktiver på grunn av avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS.

Det er en av sakene i av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

 
Nyhet