Skip to main content
 

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

05. juli 2022
  • EU-domstolen: Nasjonale domstoler må ta stilling til om utleie «med rimelighet» kan anses som midlertidig
  • Politisk enighet om minstelønnsdirektiv
  • Svenske LO deltar igjen i DEFS-aktiviteter

Dette er tre av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

Nasjonale domstoler må ta stilling til om utleie «med rimelighet» kan anses som midlertidig.
Det sier EU-domstolen i en dom der den utvikler hvordan medlemsstatene kan oppfylle bemanningsdirektivets krav om å gjøre tiltak for å hindre omgåelse av reglene.

Politisk enighet om minstelønnsdirektiv. I begynnelsen av juni ble trepartsdialogen mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Ministerrådet avsluttet med en politisk enighet om et direktiv om tilstrekkelig minstelønn. Selv om det fortsatt ikke er formelt vedtatt, er det derfor klart at vi vil ha et EU-direktiv om saken. Den har ingen forløpere og er dermed et nytt område for EU-regulering, og dermed også et nytt skritt for EUs sosialpolitikk.
 
Svenske LO deltar igjen i DEFS-aktiviteter. Svensk LO holdt tilbake kontigent til DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen på grunn av misnøye med hvordan DEFS har håndtert spørsmålet om EU-regulerte minstelønninger. Nå deltar svensk LO igjen i aktiviteter og har betalt kontigenten. Årsaken er krigen i Ukraina som ifølge LO øker betydningen av internasjonalt og europeisk samarbeid, som LO holder svært høyt og fortsatt ønsker å være en del av.

Les sakene i EU&arbetsrätt nr 2 2022

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 
Nyhet